Subject: Ang: debattinlägg

Date: Thu, 17 Dec 1998 14:09:14 +0100

Tack för erbjudandet. Men av utrymmesskäl har vi tyvärr ingen möjlighet att publicera artikeln.

Med vänlig hälsning

Mats Bergstrand

Debattredaktör