Svar från redaktionen på Journalisten:

Blågula Frågor spelar rasisterna i händerna

Den mer än 230 år gamla svenska Tryckfrihetsförordningen (TF) ska bland annat säkra alla medborgares rätt att uttala sig om i princip vad eller vem som helst. Ordet ska vara fritt.

Detta innebär dock inte att man därmed automatiskt har tillgång till betalt eller obetalt utrymme i just en speciell skrift. Varje ansvarig utgivare är suverän att själv avgöra vad som ska tryckas; i själva verket är detta just vad ansvaret bakom utgivarskapet kräver.

I fallet med Föreningen Blågula Frågor har jag, precis som Sundholm och Milld skriver, valt att avstå från annonsintäkten.

Beslutet var inte lätt. Jag är självklart anhängare av en så fri och öppen debatt som möjligt. Likväl har jag fattat det - av följande skäl:

Föreningen Blågula Frågor är måhända varken rasistisk eller främlingsfientlig utifrån sina stadgar eller skrifter. Kanske inte heller invandrarfientlig. Men föreningen är definitivt fientligt inställd till invandring. Blågula Frågor ser öppna gränser och en generös flyktingpolitik som roten till många av Sveriges problem, såväl kulturella som ekonomiska.

Jag ställer inte upp på den bilden. Och jag tror också att detta perspektiv (att se invandring - och därmed invandrare - som ett problem) medför en hårdare ton och en ökad klyfta mellan olika etniska grupper i det svenska samhället. Detta synsätt spelar rasistiska och främlingsfientliga krafter i händerna.

Jag vill inte medverka till en sådan utveckling. Därför avstår jag från Föreningen Blågula Frågors annonspengar.

Avslutningsvis, apropå TF. Den ger också alla medborgare en grundlagsskyddad rätt att ge ut tryckta skrifter. Den rätten har givetvis också Sundholm och Milld. Och den rätten utnyttjar de redan.

Bertholof Brännström

chefredaktör

 


Blågula Frågors publicerade insändare