Sluta importera arbetslösa!

Åke Wedin, i Dagens Industri den 10/2 -99:

 


"När vi hade överfull sysselsättning och importerade arbetskraft var det aldrig tal om diskriminering. Nu är det stor arbetslöshet och där ligger den grundläggande orsaken till de flesta problemen i dagens samhälle."

"Samhället har åtaganden mot människor som under ett långt och strävsamt liv både hållit samhällsmaskineriet igång och betalat in en 'försäkringspremie' för sin ålderdom. De har fullgjort sina förpliktelser, men sen håller staten inte sin del av avtalet.

"Det finns mycket trängande skäl till att den så kallade flyktinginvandringen måste dras ned till ett absolut minimum. Vi måse stoppa det ständiga och ökande tillflödet av stödbehövande och arbetslösa."

"Ska vi fortsätta att ta emot fler människor utifrån i snabbare takt än vi hinner skapa nya jobb? Är det rätt att låta vanligt folk betala genom sämre vård, sämre omsorg och sämre skola utan att ens få ta ställning till frågan? Är detta förenligt med demokratin?

Uppsägningar väcker starka känslor och får stor uppmärksamhet i medier. Men man hör inte ett knäpp om importen av tiotusentals nya arbetslösa. Jag kan inte begripa att LO aktivt stöder regeringens 'generösa flyktingpolitik', som drabbar både de egna medlemmarna och Sveriges ekonomi som ett klubbslag. Och allra hårdast de invandrare som redan är här!

Finlands president Marti Ahtisaari har sagt: 'Vi måste först se till att den befolkning vi har lever acceptabelt!' Att uttrycka den åsikten och kritisera flyktingpolitiken stämplas i Sverige som rasism från både höger- och vänsterhåll.

För goda politiska beslut krävs öppen debatt. Men flyktingpolitiken får medborgarna i Sverige inte diskutera. Vi måste tysta stå och se på hur vanvettet fortsätter att blomma. Och betala notan år efter år genom sämre vård, sämre omsorg och sämre skola."