image
image
image
image

Nollrasism och rasism i TV4

TV4 har i slutet av oktober återigen haft en vecka för "Nollrasism".

SVIC delar visionen om ett samhälle av "nollrasism". Dvs varje individ ska - i Martin Luther Kings anda - behandlas efter sitt eget uppträdande, inte efter sin etniska grupptillhörighet.

TV4:s kampanj är dock inte hederlig. När TV4 talar om rasism innefattas inte övergrepp, riktade mot etniska svenskar.

Även om media konsekvent försöker mörka i den delen så är det ett faktum att de gaturån, misshandelsfall och våldtäkter som förekommer i våra städer vanligen har ett rasistiskt mönster, där

a) förövaren har utländsk bakgrund

b) offret är etnisk svensk.

Dessa våldbrott har nu nått en sådan omfattning och polisen varnar kvinnor för att försöka röra sig fritt utomhus efter att det blivit mörkt.

• SVIC kan sägas vara en antirasistisk tidning - i ordets egentliga bemärkelse. Dvs vi reagerar mot övergrepp och diskriminering med etnisk udd, oavsett förövarens och offrets respektive etnicitet.

• TV4, däremot, är en rasistisk TV-kanal, då den bortser från övergreppen mot svenskar. Den tillmäter inte alla människor samma värde.

Alla människor har lika värde, däremot inte alla kulturer. Det finns kulturer - som mångkulturalisterna och de politiskt korrekta vill ge ökat utrymme i Sverige - vilka bygger på grupplojalitet istället för objektiva rättvisekriterier, gällande lika för alla. Till sin innebörd är denna klanmentalitet rasistisk.


Jan Milld, den 1/11 2005

image


 
image
 
 
image