Förlöjliga svenskarna

Ett moment i det mångkulturella projektet är att framhäva invandrare med exotiska utseenden som mer normalt förekommande i samhällsbilden än vad som faktiskt är fallet.

Ett annat momen är att nedvärdera det svenska och att förlöjliga svenskarna. Ett exempel på detta var PrisXtra-reklamen:

 

Ett annat exempel utgör bilder i Pedagogiska Magasinet nr 3/03, från en utställning "Kulturell identitet som konstruktion":

 
 

 

 

 Reklam i Sjöbo kommun 2005, för Ystads Allehanda.

 Se vidare:

Lös upp alla konstruktioner!