Omskola svenskarna!

Det mångkulturella projektet har rötter längre tillbaka i tiden än vad många nu föreställer sig. Redan 1977 framfördes krav på omprogrammering av svenskarna.

Det framfördes av Kjell Öberg, generaldirektör för Statens Invandrarverk, 1969-79. Publikationen var tidskriften "Ny i Sverige", nr 4/77:

"...fordrar samhälleliga krafttag. Framför allt gäller det att... vi gör allvar av vår proklamerade invandrar- och minoritetspolitik.

Dit hör inte minst en grundlig omskolning av invandrarnas svenska omgivning. Vad vi framför allt måste lära oss inse är att det kulturellt homogena Sverige inte finns längre och att det aldrig kommer att återuppstå."


 Se vidare:

Invandringspolitiskt s-program 1978