Multipartiet

Miljöpartiet har ett missvisande namn, det har sedan länge stått klart. Partiets kärnfråga är inte miljöfrågor. Den är invandring.

Med en välvillig tolkning hade man kunnat döpa om partiet till "Flyktingpartiet".

Det visar sig dock att även detta blir missvisande. Partiets intresse är inte i första hand att åstadkomma skydd för förföljda.

Här finns redan momentet att andelen flyktingar bland dem som beviljas PUT i Sverige eller bland dem som från början söker asyl, är liten. Över 90% har gjort sig av med sina id-handlingar, många reser gärna tillbaka till sitt hemland på besök, efter att de fått sitt svenska PUT och sina svenska bidrag. De flesta asylsökande som fått PUT, har fått det på "humanitära grunder". Så har det varit under många år. Och störst är anhöriginvandringen, eller den föregivna anhöriginvandringen.

Men Miljöpartiet går längre än så. En bild blir allt tydligare, att själva omvandlingen av det svenska samhället är kärnfrågan och det egentliga huvudmålet. Inga krav får ställas på de nyanlända, däremot ska svenskarna anpassas till det nya "mångkulturella samhället. Riktigare blir därför att benämna partiet som driver denna politik för "Multipartiet".

Har vi överdrivit nu?

Döm själv, utifrån nedanstående nyhet i Sydsvenskan den 15/4 -08!


"RENÉ LUNDSTRÖM KAN UTESLUTAS UR MILJÖPARTIET
 
Efter tjugo år som aktiv miljöpartist riskerar René Lundström, 72 år, att uteslutas ur partiet. Orsaken är att han anses vara främlingsfientlig då han lade ned sin röst när Svedala kommunfullmäktige beslutade att ta emot flyktingar."
 
Kravet på uteslutning kommer från två unga miljöpartister i Skåne. De anser att Lundström är "en främlingsfientlig miljöpartist", efter att han i sin kommunfullmäktige lagt en motion:
 
"I motionen krävde René Lundström att de flyktingar som kommer till Svedala ska skriva på ett kontrakt. De ska förbinda sig att lära sig svenska men också svensk kultur och historia, kvinnors lika värde och förbud mot barnaga och könsstympning.
 
De som inte fullföljer kontraktet ska inte få stanna i Svedala. Istället ska Migrationsverket återta ansvaret för dem."
 
"Det är oacceptabla främlingsfientliga åsikter"
, säger en av de unga. "Motionen pekar utan belägg ut invandrare".
 
René Lundström har varit aktiv Miljöpartist under tjugo år och sitter i Svedala kommunfullmäktige som ensam företrädare för partiet. Påhoppet från de unga miljöpartisterna gör honom upprörd:
 
"- Det här är sjukt, bara trams. Ungdomarna vet inte vad de pratar om. De har ingen bakgrundserfarenhet och kan inte förstå varför en person som jag skriver som jag gör, säger René Lundström."

Det visar sig att Lundström själv är invandrare, född i Belgien:
 
"Hans far var belgisk motståndsman under tyska ockupationen. Fadern greps av nazisterna och satt längre i koncentrationsläger. När han släpptes 1945 var familjen nedgången och i chock.
 
Sonen René, då 10 år, skickades med 250 andra belgiska barn som flyktingbarn till Sverige och togs omhand - 'som en liten prins' - av fosterfamiljen Lundström i Malmö. Den ställde hårda krav på att han skulle lära sig språket och svenska regler, vilket han gjorde.
 
- Jag gjorde militärtjänst, jag bytte religion och blev protestant, säger René Lundström.
 
Därför ville han inför omröstningen om flyktingmottagning att Svedala kommun skulle kräva att flyktingar med uppehälle i kommunen ska fullfölja svenskundervisningen. I annat fall ska de lämna kommunen ..."


 Se vidare:

Miljöpartiet