Ett hycklande parti

Formellt står samtliga riksdagspartier bakom ett tidigare riksdagsbeslut om reglerad invandring. I praktiken har vi dock en föga reglerad invandring, och vissa partier vill göra den än mindre reglerad. Längst går kanske Miljöpartiet.

 


I "Avisen" den 5/5 -01 skriver således Mp:s ena språkrör, Lotta N Hedström, under rubriken "INGEN MÄNNISKA KAN VARA ILLEGAL".

Asylprövningen ska finnas kvar, men visumtvånget ska avskaffas:

"Visumtvång kan ifrågasättas generellt, och allra tydligast är problemet om man kräver visum från länder som bedriver ständiga brott mot mänskliga rättigheter. Den som över en natt behöver fly från sitt land av politiska, religiösa eller andra skäl, hinner knappast först få ut regelrätta visumhandlingar."

Detta resonemang kan låta rimligt, men bortser från ett antal förhållanden:

1. Endast en mycket liten andel av de asylsökande är så akut förföljda, att de behövt fly "över en natt". Det rör sig numera i huvudsak om en väl planerad migration.

2. Varför ska Sverige behöva ta ansvar för människor från alla kontinenter? Tanken med första-asyllands-principen i Genevekonventionen är att man ska söka asyl i närmaste land.

3. Redan nu lyckas de flesta asylsökande så småningom få PUT utan att ha konstaterade skyddsbehov, genom att bita sig fast, få advokathjälp, överklaga och vägra godta ett avslag. Hur mycket fler ansökningar skulle det inte bli att behandla om visumkraven tas bort?

Vill man i själva verket ha en fri invandring kanske detta inte ses som ett problem, men då vore det väl billigare för Sverige att slopa den byråkratiska behandling och direkt låta alla stanna?

Det skulle å andra sidan ge mindre inkomster till diverse flyktingadvokater...