Myran och syrsan

Ur en Exilen-text som också varit publicerad i Fri Information nr 1/03:

Den ursprungliga historien

Myran jobbar hårt under den heta sommaren, bygger och reparerar sitt hus, samlar mat i sina förråd. Under tiden ägnar sig gräshoppan åt att spela och festa hela sommaren, medan han hånskrattar åt knegaren myran. När vintern och den första snöstormen så kommer, knackar det på myrans dörr. Det är syrsan som frysande söker husrum.

Denna saga har i mer än hundra år lärts ut till de svenska skolbarnen som en sedelärande berättelse. Den är ju rent av förskräcklig. Ta bara den avvisande myrans uppenbara främlingsfientlighet. Vi har därför gjort en modern version av sagan som lyder så här:

Den moderna versionen

Myran jobbar hårt under varma sommardagar, bygger och reparerar sitt hus, sliter ihop ett vinterförråd av mat. Syrsan spelar på sin fela, roar sig och hånskrattar åt myran.

Så kommer vintern och myran vägrar släppa in syrsan, när den knackar på dörren. Syrsan kallar till en presskonferens och frågar med vilken rätt myran är välnärd och varm, medan andra fryser och svälter.

Uppdrag Granskning, Kalla Fakta, Mosaik och Aktuellt visar förskräckande bilder på den huttrande och hungriga syrsan, samtidigt som man kan se den belåtna myran i sin varma boning med skafferiet fullt av mat.

Svenska folket är chockat av bilderna. Hur kan det komma sig att det i ett välfärdsland som Sverige kan finnas så stora skillnader i välfärd? Hur kan man låta den stackars syrsan lida så?

Grodan Kermit framträder som gäst hos Pascalidou tillsammans med syrsan. Alla gråter, när de tillsammans sjunger "Det är inte lätt att vara grön".

Mona Sahlin besöker ett centrum för gräshoppskultur klädd i en grön huva med två gröna antenner. Hon passar på att skälla ut myran som kommit till centret för att förklara sig. Myran måste inse allas lika värde, säger Mona upprört. Myran försöker svara, men hennes svar dränks i tonerna av "We shall overcome", som Mona och syrsorna sjunger i det direktsända inslaget.

Gudrun Schyman förklarar i TV-intervju med Aschberg att myran har blivit rik på att exploatera syrsan. Nu måste myran betala skatt för att ge syrsan hennes "rättmätiga del".

I riksdagen diskuteras nu två viktiga lagar.

Dels handlar det om lagen mot antigräshoppism . Gräshoppor och syrsor har beskrivits som lata och beskyllts för att i svärmar äta upp andras grödor. Dessa fördomar har vållat mycket lidande. Det skall nu bli förbjudet att påstå något sådant. En kristdemokrat uttrycker oro över att det kan bli svårt att läsa vissa gammal-testamentliga texter som beskriver gräshoppssvärmar som stora olycksbringare. Miljöpartisten Gustaf Fridolin stiger upp i talarstolen och bemöter den bigotta kristdemokraten. Han vill bara ha en ursäkt för att hetsa från predikstolen, säger Fridolin .

- - -

Dels gäller det lagen om orättfärdigt tillskansad ekonomisk fördel. Denna lag gäller retroaktivt från sommarens början och leder till att myrans hem beslagtas av staten.

I en aldrig-mer-åminnelse i Fårö kyrka uppträder Göran Persson, Lars Leijonborg och Bo Strömstedt iklädda huvor med gröna antenner. En fond för bekämpandet av antigräshoppismen upprättas i sammanhanget.

Syrsan tilldelas myrans hem av socialen. Hemmet börjar snabbt förfalla på grund av vanskötsel. Syrsan klagar i programmet Kalla Fakta över sin situation. En regeringstjänsteman erkänner att syrsans rättigheter åsidosatts. Ett miljardskadestånd betalas ut via en schweizisk bank. Historien slutar med att syrsan dör av drogrelaterade orsaker.

Myrans hem övertas nu av ett gäng spindlar som terroriserar den en gång så fridfulla omgivningen.


Mer från Räknenissen