Kulturkrock

Exilen-text av signaturen "R-nissen", den 9/1 -05, i en diskussion efter fyra kurders (den äldste 30 år) våldtäkt på en 13-årig flicka:

TVÅ OFÖRENLIGA VÄRLDAR

Jag ser denna diskussion som en typisk kulturkrock. Den ena sidan (svenskarna) använder en typ av argument, den andra (SAKI) en annan typ. Nu är vi alla präglade av vår bakgrund. Det är oundvikligt. Jag tror därför att debatten präglas av att vi tillhör olika kulturella system.

Den svenska kulturen är vad man kallar "inifrån-styrd" eller "skuldkultur", dvs individen uppfostras till att ta stort ansvar för sina egna gärningar, inte skylla ifrån sig, inte förneka. Man uppfostras till att ha dåligt samvete om man gör något fel. Individen fostras till att ha inre normer som styr beteende, oberoende av vad andra i gruppen gör. Det är ingen ursäkt att andra beter sig illa. Andra individer i den egna grupper ses också som ansvariga för sina gärningar och de kan kritiseras för dåliga gärningar.

Mellanösternkulturen är däremot en "utifrånstyrd" eller "skamkultur", där det som är viktigast är hur den egna gruppen ser på beteendet. Man styrs mer av en risk för att drabbas av skam än av en egen inre känsla av vad som är rätt och fel. Lojaliteten till gruppen är mycket stor och inrymmer en rad ömsesidiga förpliktelser inom en hierarkisk struktur. Den största rädslan man har är att bli utstött ur gruppen. Om man kommer undan med något som är fel har man inte dåligt samvete för det man har gjort utan är glad över att ha sluppit undan. Grupplojaliteten är så stor att man kan försvara sina gruppmedlemmar även vid lagbrott, som t ex de släktingar som möter upp vid våldtäktsrättegångar för att heja på våldtäktsmännen.

Bådas våra reaktioner är obegripliga för den andra gruppen. För mig är det obegripligt att någon kurd kan försvara fyra kurdiska män som tillsammans har våldtagit en 13-årig flicka; för SAKI verkar det lika obegripligt att hon skulle kritisera dem. Hennes reaktioner i debatten är att fräsa aggressivt, komma med förolämpningar och personangrepp; den reaktionen är obegriplig för svenskar som föredrar att argumentera i sak.

Det är alltså två helt oförenliga kulturella system som möts. Jag kan inte se att två så oförenliga system ska kunna rymmas inom samma samhälle och ha samma ekonomiska och legala system.