Var ligger Ankara?

Grundläggande kunskaper i historia och geografi kan uppenbarligen inte längre tas för givna bland våra journalister och politiker på riksnivå.

I SVT:s "Agenda" i slutet av februari 2008 hävdade programledaren att Sverige deltog i andra världskriget, men på "fel sida". Skulle detta verkligen stämma uppstår ju en rad frågor:

• På vilka fronter stred de svenska soldaterna?

• Hur många av dem stupade?

• Vilka blev fredsvillkoren för Sverige, som deltagare på den i kriget förlorande sidan?

--------------------------------------------------------

På motsvarande sätt väcker statsminister Fredrik Reinfeldts tal inför Europaparlamentet i februari 2008 frågor, som framgår av Inger-Siv Mattsons brev nedan:

• Vad heter Turkiets huvudstad?

• Var ligger den?

Se även: Blågul kommentar

 

Statsrådsberedningen                                                                                                                                      
Statsminister Fredrik Reinfeldt
Kopia till UD Utrikesminister Carl Bildt


 
Ämne: ”En fördjupad dialog med den muslimska världen”

 

 I EU-parlamentet konstaterade Ni nyligen följande:

”Vi behöver en fördjupad dialog med den muslimska världen. Ett viktigt syfte skulle vara att bygga upp ett ökat förtroende, respekt och förståelse mellan vad vi kallar väst och den muslimska världen.

Utan fortsatt utvidgning riskerar vi att hotas av fortsatt instabilitet på vår egen kontinent. Utvidgningen är vårt viktigaste strategiska verktyg för att sprida de värden  Europa-samarbetet vilar på.

Vi har rivit en mur i Europa. Nu ska vi inte bygga en ny mur mot Turkiet eller andra europeiska länder.” 

”Turkiet eller andra europeiska länder””?? Turkiet är väl knappast ett europeiskt land!  Om jag inte är helt fel underrättad ligger endast en ytterst liten procent av Turkiet i Europa. 95 % ligger så vitt jag vet i Asien!

Denna uppfattning tycks jag dela med Giscard d’Estaing, som hösten 2000 konstaterade : ”Dess /Turkiets/ huvudstad ligger inte i Europa. 95%  av dess / Turkiets/ befolkning lever utanför Europa. Det är inte ett europeiskt land.”

Hur ställer Ni och Carl Bildt er - som två av de främsta förespråkarna för Turkiets medlemskap i EU - till dessa uttalanden?  Har Ni en annan uppfattning än Giscard d’Estaing till Turkiets geografiska läge? 

I så fall:  på vilka grunder?
 

Romfördragets efterlevnad

Är den arabiska utvidgningen av EU genom Turkiets medlemskap i EU verkligen förenlig med Romfördraget?  Romfördragets artikel 237 eller EU:s ”Europaklausul” slår ju fast  att endast europeiska stater kan bli medlemmar i EU. I en utförlig intervju i Le Monde för några år sedan slog den dåvarande franske premiärministern och tillika ordföranden i EU:s konstitutionella konvent fast att ”det turkiska medlemskapet endast kan förverkligas till priset av Europas undergång.”

Vad anser Ni om att EU i och med viljan att inkludera Turkiet i EU bryter mot sitt eget fördrag? Har detta brott mot Romfördraget diskuterats vid utrikesministermötena i EU? 

Har kanske Romfördragets artikel 237 rent av avskaffats utan att EU:s medborgare fått veta detta?

EU:s sydutvidgning

Ert uttalande i EU-parlamentet tyder på att det torde vara hög tid att sluta förneka att EU har planer på en sydutvidgning på andra sidan Medelhavet.  Genom den s k Barcelonaprocessen eller EU:s Medelhavssamarbete finns ju redan mycket långtgående associeringsavtal med ett tiotal arabiska stater som Egypten, Jordanien, Libanon,  Palestinska myndigheten (genom PLO), Algeriet, Marocko, Tunisien m fl.  Redan idag har ju de arabstater med vilka EU tecknat associeringsavtal samma rättigheter i Europa som européerna själva bl a avseende fri rörlighet för bl a arbetskraft och sociala förmåner.

Även Libyen och Syrien står ju sedan länge på dagordningen för associeringsavtal med EU. Hur långt framskridna är dessa planer i dagsläget?

Att fortsätta att förneka att dessa associeringsavtal är första steget mot ett fullvärdigt EU-medlemskap är enbart ett försök att slå blå dunster i ögonen på de europeiska folken med tanke på att såväl Turkiet som Cypern och Malta hade sådana avtal innan de blev kandidatländer respektive medlemmar.

Som bekant (?) ansökte Marocko redan 1987 fullvärdigt medlemskap i dåvarande EG. Ansökan avslogs dock. Den gången.

Ni talar om en ”fördjupad dialog med den muslimska världen.”  EG/EU:s Medelhavssamarbete hette, när det inleddes på 70-talet ”den arabisk-europeiska dialogen”  innan det 1995 bytte till den mer rumsrena - som det brukar heta i andra sammanhang - eufemismen Barcelonaprocessen.

F ö har muslimernas/arabernas agerande runt om i världen med all önskvärd tydlighet visat att dialog är det minsta de är intresserade av!  Terrorattackerna i New York, Madrid och London, fatwan mot Salman Rushdie och hans norske förläggare, mordet på Theo van Gogh, hoten mot Danmark och Jyllandsposten p g a Muhammedteckningarna etc är bara några exempel på deras bristande intresse för dialog!
 

Fler brott mot Romfördraget

Strider inte den arabiska utvidgningen av EU genom Barcelonaprocessen och de särskilda associeringsavtal, som EU tecknat och som Sveriges Riksdag ratificerat med ett tiotal arabstater mot Romfördragets artikel 237?

Redan nu ingår ju de nordafrikanska enklaverna Melilla och Ceuta sedan 1986 som en integrerad del i EU, eftersom de är delar av Spanien.

Resterna av Frankrikes imperium - öarna Martinique och Guadeloupe i Karibien, Franska Guayana i Sydamerika samt ön Réunion i Indiska Oceanen - är också helt integrerade i EU.  Även om Frankrikes kolonier i Stilla Havet - Nya Caledonien, Franska Polynesien samt Wallis och Futuna inte är helt integrerade i EU är befolkningarna genom sitt franska medborgarskap EU-medlemmar med EU-pass och rösträtt i EU-parlamentsvalen!

Påverkas Frankrikes och Spaniens medlemsavgifter  i EU av att även dessa områden ingår i EU eller åker de snålskjuts på Sveriges höga medlemsavgift? Kan Ni bekräfta eller dementera om svenska skattebetalare bidrar till dessa koloniers EU-medlemskap?

 
Hur drabbas de svenska skattebetalarna av EU:s Medelhavssamarbete?

Jag vill även veta hur stor andel av kostnaderna för EU:s Medelhavssamarbete som drabbar de svenska skattebetalarna. Under perioden  1995-99 uppgick  MEDA-biståndet till 3,425 miljarder euro. Hur stor del var Sveriges andel?

För perioden 2000-2006 höjdes MEDA-biståndet till 5.35 miljarder euro. Förutom dessa miljarder euro anslog Europeiska investeringsbanken, EIB för 2000-07 hela 6,4 miljarder euro för biståndslån. Ytterligare en miljard euro avsattes som reserv.  Totalt beräknades biståndet från EU fram till 2007 uppgå till 12.75 miljarder euro.  (1) 

Hölls budgeten?  Hur stor var Sveriges andel för perioden 2000-07?
Hur stor är budgeten för MEDA-samarbetet fr o m 2008  och framåt?

Varför har medborgarna aldrig informerats om dessa utvidgningar av EU? Varför tiger såväl Ni och Er regering som förra regeringen som muren om den arabisk-europeiska dialogen/Barcelonaprocessen/ EU:s Medelhavssamarbete, MEDA?

Varför informerades svenska folket inte om detta långtgående samarbete med ett 10-tal arabstater inför folkomröstningen om det svenska EU- medlemskapet?

På förekommen anledning ber jag Er notera att frågorna i detta brev icke är retoriska utan kräver konkreta svar till nedanstående adress. Redan den 22 mars 2007 ställde jag några av dessa frågor till utrikesminister Bildt med kopia till statsministern. Jag har varken fått svar eller dnr nr.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Källa: Regeringskansliets promemoria 2003-05-21 Barcelonaprocessen – en översikt
 

Här ligger Ankara! Ganska nära landets geografiska mittpunkt, dvs i Asien.
Här ligger Turkiet!  I sydostlig riktning från Europa räknat.

Blågul kommentar

Det är inte BGF:s uppfattning att muslimer i allmänhet stod bakom WTC-attentatet. Tillräckligt många muslimer världen över jublade dock spontant, för att här ska kunna noteras ett problem.

Bara en mindre andel av alla muslimer kan räknas som extremister, men ju fler muslimer i Europa, desto större manöverutrymme för dessa extremister. Tidigare i Frankrike och nu senast i Danmark - dagarna före Reinfeldts famösa EU-tal - manifesterades hur de kan ta hela länder som gisslan.

Vår statsminister hade redan facit - ändå denna demagogi om "murar"!

Även om Turkiet inte tillhör de mest militanta muslimska länderna, som det yttrat sig i t ex reaktionerna på de danska Muhammedteckningarna,   tyder mycket på att ett turkiskt medlemskap av makthavarna ses bara som ett steg på vägen, för att få med alla länder runt Medelhavet i EU.


 Se vidare:

Europas dumstrutar

Tre brev om barbari

Underkastelse? Nej tack!