Invandrares val

Ur artikel från SD:s webbsida, den 28/8-05, skriven av Anna Hagwall, född i Ungern:

"Invandrare, din plats är på vår sida!"

Du som är invandrare och jag, en sverigedemokrat och invandrare, har en stor och livsavgörande sak gemensamt. Vi har båda valt att leva våra liv här. Vi har fått tillåtelse av det svenska folket och medgivande att de delar med sig all välfärd till oss som vi inte hjälpt till att skapa.

Eftersom vi efter flera årtionden fortfarande bor här har vi gjort ytterligare ett val; att vi stannade kvar. Alternativet hade varit att återvända då kommunismen fallit eftersom många utvandrat pga samhällssystemet de inte tyckte om då. Men varför väljer vi fortfarande att bo här? För vi har det bättre här, mycket, mycket bättre."

"Efter vår ankomst på 70-talet öppnades slussarna och i tre årtionden har närmare en miljon människor vällt in i landet som i ännu mindre skala var intresserade av att anpassa sig och göra rätt för sig. Ingen kan ha undgått att se hur Sverige sakta men säker försämrades på alla punkter, framförallt ekonomiskt och moraliskt.

Välfärdsstaten som generationer har byggt upp med sina liv som insats plundras av alla kategorier: såväl av den ekonomiska eliten med sina groteska pensioner, avgångsvederlag och bonusar, som andra som använder det offentliga trygghetssystemet för att plundra dem som arbetar. Det har tillkommit fyra nya försörjningssystem i sossarnas Sverige: A-kassa, sjukkassa, förtidspension och socialbidrag. En plundring av dem som arbetar genom extremt höga skatter.

Partiet som innehar den politiska makten sedan årtionden tillbaka har undan för undan tappat all sin ideologi, det enda som är kvar är begäret och hungern efter makten - kosta landet vad det kosta vill. Metoderna känner vi igen, vi om några. Partiet och facket går hand i hand med otaliga statliga verk som i huvudsak sysslar med åsiktsproduktion och hjärntvätt av medborgarna, samtidigt som de lojala partivännerna får välbetalda tjänster med trygghet för resten av livet. Det här känner vi igen från vår tid under socialismens ok. Vi såg hur nomenklaturan levde gott på en nivå som var helt otänkbar för oss vanliga.

Ser ni några paralleller kära ödeskamrater? Kritik av den förda politiken bemöts massivt av den mediala eliten som hör till kategorin köpta. Är det någon som inte minns lögnerna vi matades med också där av stadstelevisionens lakejer. De tillrättalagda kulisserna och våra stora ledare som visades upp emottagandes folkets kärlek är etsade i mitt minne. Redan som barn kände jag att det här inte var sant, verkligheten man levde i var allt annat än det. Vaknar inte någonting inom er efter detta? Vill inte ni också avslöja det förljugna, rätta till det skeva? "

Riksdagspartierna fortsätter trots det misslyckade mångkulturella projektet att överträffa varandra i godhet ..."

"Vissa tuffa krafter i befolkningen har börjat reagera och kräva att svenska folket ska upplysas om invandringens kostnader och dess konsekvenser för samhället. Då tog det hus i helsike. Enorma krafter mobiliserades, inte för att förändra den katastrofala utvecklingen utan för att tysta ner kritiken och skuld- och etikettbelägga kritikerna. Så blev vi alla rasister och främlingsfientliga över en natt.

Begreppet har sedan dess effektivt tjatats in i medvetandet hos det svenska folket och blotta tanken på att förknippas med det avskräcker människor från att organisera sig i invandrarkritiska organisationer och partier.

Jag som redan varit med om det en gång i mitt liv under kommunismen har genomskådat detta. Jag köper inte argumentet om det välsignade, mångkulturella lyckoriket som bevisligen inte fungerat i något land hittills. Vi som nu bor här och som har blivit en del av samhället är skyldiga det svenska folket att ta ställning. .."


 Se vidare:

Från Kadars Ungern