Integrationsmentor

Ur Regionmagasinet 3/2004, för Västra Götalands Landsting

"KURS ATT TOLKA MELLAN KULTURER

 Landets första kull högskoleutbildade integrationsmentorer har snart fullgjort sina studier. Deras uppgift är att bistå i mötet mellan människor så att kulturella olikheter överbryggs.

Det mångkulturella Sverige ställer krav på nya kunskaper. Idag finns det ett stort behov ­ inte minst inom t ex sjukvården ­ av människor som är professionellt utbildade i att bygga broar mellan olika kulturer. I januari drog därför en ettårig integrationsmentorutbildning på högskolenivå i gång i Västra Götaland ­ den första i sitt slag i Sverige.

­Utbildningen riktar sig till redan yrkesverksamma personer som på det här sättet får en interkulturell spetskompetens, säger Madeleine Larsson, en av fyra kursledare."

 

 


"Fotnot: Utbildningen är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Borås, Göteborgs Folkhögskola, Fristads folkhögskola, Interkulturellt Resurscentrum i Angered samt Västra Götalandsregionen och finansieras delvis med medel från EU."