Moratorium!

Mats Gellerfelt i Finanstidningen den 29/9 -99:

"Jag tror inte att rasism och främlingsfientlighet är avgörande samhällsproblem i Sverige idag. Hur många svenskar är övertygade om att vissa etniska grupper är biologiskt underlägsna? Hur många är främlingsfientliga i sitt umgänge med invandrare? Inte så många som de snälla, välmenande och politiskt korrekta mer än antyder i medierna, skulle jag tro.

Nej, det stora problemet när det gäller medborgarna och invandringen är snarare att problemen inte diskuteras, eller ens får diskuteras."

Detta kan, menar Gellerfelt, öppna för verklig främlingsfientlighet. Han anser vidare att "snällisterna" lagt locket på:

"När Per Unckel hävdade att många invandrar eller flyr till Sverige av ekonomiska skäl blev det ett ramaskri och även han hänfördes till rasistavdelningen. Vanligt folk undrar naturligtvis vad det var för fel på det påståendet. Det är väl knappast för det ljuvliga klimatets skull som man beger sig hit?"

"Högljudda skolklasser och gråtande reportrar kan med ens se till att ... människor som faktiskt inte har rätt att vara här får stanna. Visst kan jag ömma för en enskilda människan, men om vi inte har ett regelverk oanfrätt av tillfälliga opinioner, vilket blir slutresultatet då?"

Gellerfelt undrar så om inte "stora invandrargrupper" själva är "en del av problemet":

"De snälla kan ha hur många integrationsprojekt som helst - om de som ska integreras inte vill bli integrerade, så går det helt enkelt inte. I miljonprogrammets förorter pratar särskilt ungdomar om 'svennejävlar'. För dem existerar inte den livsviktiga medborgarmodellen, av det slag som varit och säkert också är ett ideal i USA: lagen, språket, konstitutionen.

Vi har fått en hastigt växande, etniskt dominerad brottslighet... Och medborgaren frågar: varför får de stanna? Invandrarbrottslingar blir allt mer förslagna; man avsäger sig sitt medborgarskap och kan då inte utvisas ur Sverige. Alltså: den som ska invandra till Sverige bör skolas i medborgaranda och inte minst i det svenska språket. Rinkebysvenskan är en katastrof. Det är hög tid att den vanlige medborgaren, oavsett ursprung (ty det finns många, många integrerade invandrare som är lika oroliga som jag) får vederhäftig information i stället för snyftreportage. Därför föreslår jag tills vidare ett moratorium vad gäller invandringen."