Oktober 2000

Corren, den 25/10:

"Minnesdag kring Förintelsen i Östergötland

Länsstyrelsen beslutade idag att Östergötland ska högtidlighålla minnesdagen av Förintelsen som ägde rum under andra världskriget. Den 27 januari 2001 kommer en mängd aktiviteter att anordnas i länet.

Bland annat kommer seminarier och minnesstunder att hållas på olika platser i länet. Den 27 januari är årsdagen av Auschwitz befrielse, och då hålls en nationell minnesdag i Sverige. Länsstyrelsen ska nu arbeta med regionala förberedelser inför minnesdagen där tanken är att skapa en positiv kraft mot främlingsfientlighet och rasism."

"I arbetet inför minnesdagen hoppas nu Länsstyrelsen på engagemang från de östgötska kommunerna, föreningar och olika frivilligorganisationer."