November 2000

Sydsvenskan, den 7/11:

"Socialsekreterarna flyr från Malmö

Av kommunens drygt 300 socialsekreterare har 50 slutat bara i år. Det innebär miljontals kronor i ökade personalkostnader och försämrad service till invånarna, enligt Akademikerförbundet SSR i Malmö."

"Akademikerförbundet SSR i Malmö har räknat ut att varje nyanställning kostar 122 000 kronor. Dessa pengar går åt till bland annat annonsering, inskolning och hantering av ansökningar. Femtio avhopp innebär en kostnad på 6,1 miljoner för Malmö kommun, pengar som enligt fackförbundet borde gå till lönehöjningar istället.

På Akademikerförbundet centralt säger informationschef Björn Lundell att socialsekreterarnas situation är extra svår i Malmö.

- Jag har gjort egna intervjuer därnere och det är bara att konstatera att kommunen gör personalpolitiska självmål.

Enligt Björn Lundell har cheferna för Malmös individ- och familjeenheter skrivit ett brev till de ansvariga politikerna i kommunen. I det påpekades att om kommunen inte avsätter mer pengar till socialsekreterarnas löner kommer socialbyråerna snart att stå utan personal. Ingångslönen för en nyutexaminerad socionom, som börjar arbeta som socialsekreterare i Malmö, är 15 500 kronor."