Maj -99

Dagens Nyheter, den 2/5:

"ALLT FÄRRE VILL ADOPTERA BARN

Idag adopteras hälften så många barn som toppåret 1977. Köerna av föräldrar som vill adoptera är helt borta. Nu finns istälet fler barn som behöver ny familj än det finns föräldrar som kan ta emot dem.

- Antalet föräldrar som söker barn att adoptera har sjunkit mer i Sverige än i andra länder... säger Annika Grünewald, informatör på Adoptionscentrum.


Sydsvenskan, den 3/5:

"Moderatledningen i Vellinge har inte gjort någonting för att tvätta bort den rasiststämpel som kommunen sedan några år dras med. Det tycker Nina Persson, Louise Petersson och några av deras kompisar på Sundsgymnasiet.

Nu gör de vad de kan för att förbättra kommunens, som de anser, skamfilade rykte.

Efter en nationell sammankomst med företrädare för Ungdom mot rasism i Trelleborg i höstas blev de så inspirerade att de for hem och bildade en egen lokalavdelning. Nina blev ordförande och Louise vice.

Sedan två månader driver de en intensiv upplysningskampanj. De håller möten på den egna skolan och informerar om sin verksamhet och sina åsikter på mellan- och högstadiet. För det stora problemet är okunnigheten, och den måste bekämpas, liksom fördomarna.

Gensvaret har hittills varit stort,...många unga Vellingebor ogillar att placeras i samma fålla som Sjöbo. Det är pinsamt, tycker de."


Sydsvenskan, den 65:

"BRÅ har inte och har aldrig haft någon löpande statistik där invandrare kan särskiljas.... Däremot har det till och med 1994 funnits statistik över utländska medborgares brottslighet, vilket inte är samma sak som invandrare.

Anledningen till att den statistiken saknats från och med 1995 är att det krävts lagstiftningsförändringar för att BRÅ, som fr o m detta år övertog statistiken från SCB, skulle kunna hämta in de uppgifter som behövdes för att fortsätta med den statistiken.

Nu håller dock problemet på att lösas, från och med 1999 års statistik lp,,er utländska medborgare att redovisas. Om möjligt kompletterar vi också bakåt, så att statistiken för 1995-1998 blir komplett. Det finns alltså i dagsläget inga statistiska uppgifter om hur brottsligheten bland utländska medborgare, och än mindre invandrare, utvecklats efter 1994."

(Ur svar från Jan Ahlberg, Brottsförebyggande rådet, på en insändare.)


Sydsvenskan, den 7/5:

"HÅRDARE REGLER MOT KÖNSINGREPP

Riksdagen beslöt på torsdagen att den som medverkar till könsstympning utomlands av flickor som eljest bor i Sverige kan åtalas.

Bakgrunden är att det i Sverige bor cirka 5.000 flickor som kommer från länder där det är vanligt med könsstympning, eller kvinnlig omskärelse som det tidigare kallades. Eftersom det är förbjudet att utföra ingreppet i Sverige kan föräldrar låta det ske vid tillfällig vistelse i hemlandet."


Sydsvenskan, den 85:

"KOSOVOALBANSKAN FÅR STANNA

Den kosovoalbanska kvinnan Selvete Nura får stanna i Sverige tills vidare. Utlänningsnämnden bestämde på fredagseftermiddagen att tills vidare stoppa avvisningen."

"Invandrarverket beslutade i veckan att avvisa henne tillbaka till Ungern, där hon bytte plan på resan till Sverige. Verkets beslut är principiellt viktigt. Om de följs blir det mycket svårt för flyktingar från Kosovo som tagit sig till Sverige på egen hand att stanna kvar."


Sydsvenskan, den 11/5:

"Ideella organisationer rapporterar om ett unikt engagemang bland svenska folket för flyktingarna på Balkan. Exempelvis fick Röda Korset häromdagen in 30 miljoner kronor på en enda kväll i direktsändning i TV4. Men den som vill ta ett ännu större personligt ansvar välkomnas inte.

Många enskilda är beredda att ta emot flyktingar i sina egna hem. Exempelvis skulle Flykting- och asylkommittéernas riksråd (FARR) i dagsläget kunna erbjuda 200 flyktingar en fristad genom insatser av privatpersoner och olika grupper. Många kosovoalbaner i Sverige är beredda att göra samma sak."

(Ur insändare, från lokal MUF-politiker)


Skånska Dagbladet, den 14/5:

"'AVSKAFFA SKOLAVSLUTNING I KYRKAN'

Späda barnröster som sjunger 'den blomstertid nu kommer' innan de springer ut i sommarens frihet. Snart kan det vara ett minne blott.

I varje fall om en motion till kommunfullmäktige från vänsterparties Mats Olsson ger igenom. Han tycker att det är fel att barn i dagens sekulariserade och mångkulturella samhälle ska tvingas delta i ceremonier med kristet religiösa inslag."


Sydsvenskan, den 14/4:

"FEM MINORITETSSPRÅK ERKÄNS

Regeringen tänker föreslå att fem språk officiellt erkänns som minoritetsspråk.... enligt Ekoredaktionen är de fem språken samiska, Tornedalsfinska, finska, jiddisch och zigenarnas språk romani chib. Samiska och Tornedalsfinska får en starkare ställning än de övriga tre."


Sydsvenskan, den 18/5 -99:

"Nästa år blir det möjligt att tala samiska, finska och tornedalsfinska i domstolar och hos myndigheter i flera Norrbottenskommuner.

Nya lagar, som föreslås träda i kraft i april 2000, innebär också att samer, tornedalingar och sverigefinnar får rätt till förskola och äldreomsorg på sina språk."

"Rätten att använda minoritetsspråk hos myndigheterna innebär i klartext att myndigheterna är skyldiga att ge enskilda personer muntliga svar på meänkieli, finska eller samiska. För samiska gäller det i Arjeplogs, Gällivare, Jokkmokks och Kiruna kommuner, för finska och tornedalsfinska i Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommuner.

Det finns 450.000 första och andra generationens sverigefinnar, omkring 50.000 tornedalingar, cirka 25.000 judar, 15.000-20.000 samer och lika många romer i Sverige."


Metro, den 19/5:

"HÖG KRIMINALITET HINDER FÖR EKONOMISK UTVECKLIING

Hög kriminalitet i en förort eler kommun är ett direkt hinder för den ekonomiska utvecklingen eftersom företag underviker att etablera sig där.

Det framkom vid en konferens som arrangerades av brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Stockholm igår.

- Det finns förorter och andra områden runt om i Sverige där företag inte vill etablera sig för att området är stämplat, säger Jan Andersson, enhetschef på BRÅ...

Företagens ovilja att etablera sig kan bero både på den höga brottsnivån generellt på sådana platser och på svårigheterna att rekrytera medarbetare.

- Företagen har svårt att dra till sig medarbetare eftersom de tycker att skolorna i närområdet är stökiga och dåliga, säger Jan Andersson.

I flera Stockholmsförorter tvingas invånarna klara sig utan bank- och postservice eftersom risken för rån bedöms som altför hög.

Problemen med kriminalitet som ett hinder för ekonomisk utveckling är emelertid bara lokala, enligt Jan Andersson. Fortfarande kan svenska storföretag dra nytta av Sverige som ett tryggt och säkert land, i jämförelse med många andra länder."


Sydsvenskan, den 20/5:

"ÅSTORP VILL INTE HYRA UT TILL ASYLSÖKANDE

Åstorp vill inte att Invandrarverket ska hyra bostäder i kommunen för asylsökande.

Kommunalrådet Jan Nilsson (s) säger till Helsingborgs Dagblad att det råder politisk enighet om att Åstorp inte är en lämplig bostadsort för flyktingar.

- Vi har just nu så många problem i kommunen att vi behöver arbetsro, säger Nilsson som menar att Åstorp inte har resurser som räcker för att skapa god förhållanden för asylsökande.

Nilsson har vädjat till bostadsföretagets huvudägare att inte träffa något avtal med Invandrarverket."


Metro, den 21/5:

"MÄNNISKAN BARA EN RAS HÄVDAR SVENSK FORSKARE

Genforskningen ger inga som helst belägg för att det skulle finnas olika mänskliga raser. Den genetiska skillnaden inom en 'ras' är större än skillnaderna mellan grupperna."

"- Det finns inga som helst vetenskapliga hållpunkter för att vissa 'raser' har gener som andra saknar, säger Ulf Pettersson, professor..."


Sydsvenskan, den 22/5:

"MÅNGKULTURELLT GAV PRIS

Hector Barajas, journalist på ÖstgöraCorrespondenten, har tildelats Tidningsutgivarnas Jubileumspris 1999. Juryns motivering är att han bland annat initierat och drivit två mångkulturella journalistiska projekt och ökat förståelsen för invandrarnas situation.

Jubileumspriset ska tillfalla morgondagens tidningsman eller tidningskvinna, som vid unga år gjort en värdefull insats inom journalistiken. Priset delades ut för första gången förra året och består av ett resestipendium på 20.000 kronor."


Sydsvenskan, den 23/5:

"FREDSARBETARE BELÖNADE

Hedi Fried och Anita Dorazio fick på lördagen Svenska Freds- och skiljedomsföreningens Eldh-Ekblads fredspris, rapporterar TT."

"Hedi Fried överlevde Förintelsen under andra världskrigert. Hon fick priset för att hon 'envist och ständigt påminner oss om att vi alla är skyldiga att lära av historien och bygga en framtid utan främlingsfientlighet, rasism och antisemitism.'

Anita Dorazio, en av grundarna av Flyktingsgruppernas och asylkommittéernas riksråd (FARR), fick priset för sitt 'mångåriga arbete med att hjälpa människor som är på flykt undan krig och förtryck.'

De får 2.000 kronor vardera samt ett diplom."


Aftonbladet, den 25/5:

"EN ENDA TJUV BAKOM HÄLFTEN AV INBROTTEN

Staplen på diagrammet över bostadsinbrotten i Södertälje fick i höjden som en raket.

- Då grep vi en man i 25-årsåldern. Kurvan sjönk lika hastigt som den gått upp, berättar Bengt Andersson, kriminalinspektör vid Södertäljepolisen.

Det senaste året har antalet inbrott sjunkit med 52 procent.

Den dramatiska vändningen av kurvan kom när polisen grep en stortjuv som man länge efterspanat.

- Han var inblandad i ett hundratal inbrott, säger Christer Berg, informationsansvarig vid Södertäljepolisen."


Aftonbladet, den 29/5:

"'SVERIGE HJÄLPER NATO' Hård kritik mot transport av soldater och material

I morgon transpoprterar Nato material för kriget mot Jugoslavien genom Sverige på tåg. Ombord finns enligt uppgift amerikanska marinsoldater.

Transporten får hård kritik.

- På det här sättet hjälper Sverige Nato att fortsätta sin krigföring, säger vänsterpartiets partisekreterare Lars Ohly.

Klockan 19 i går kväll avgick godståg 9961 från Trondheim i Natolandet Norge. Destination är de Natobaser i Ungern som upprättats..."