Februari -99

Dagens Nyheter, den 3/2:

"ÖVERFULLA SJUKHUS DÖMS UT. Stora brister i arbetsmiljön."

"Sjukhus över hela landet får nu hård kritik av Yrkesinspektionen för stora brister i arbetsmiljön. Ständiga överbeläggningar på medicinklinikerna gör att personalen går på knäna, medan patienterna kommer i kläm."

"Södersjukhuset tog på grund av den stora överbeläggningen till den drastiska åtgärden att under tre dygn från måndagsmorgonen stoppa alla planerade operationer."

"Anledningen... var ... 82 patienter som sjukhuset hade behandlat färdigt men som väntade på att få komma till rehabilitering, geriatrik och kommunal äldrevård. Detta ledde till 35 överbeläggningar på sjukhuset..."


Aftonbladet, den 5/2:

"Den höga generella arbetslösheten, i kombination med fördomar och diskriminering, medför att många invandrare fortfarande är arbetslösa efter 3,5 års introduktion.

Av dem som har kommit till Sverige på 1990-talet har bara 20 procent ett arbete som ger tillräcklig försörjning. Det innebär en ekonomisk belastning för kommuner som har tagit emot många invandrare.

Nu föreslår en utredning inom Kommunförbundet... en förlängning av introduktionsersättningen till fem år, en ny statlig pension till äldre invandrare och extra skatteutjämningsbidrag till kommuner med många invandrare. Det finns skäl att granska de här förslagen positivt."

"Flera utredningar har tidigare föreslagit en positiv särbehandling av invandrare för att underlätta deras inträde på arbetsmarknaden, men regeringen är kallsinnig.

Erfarenheten visar dock att det är nödvändigt med särskilda arbetsmarknadsinsatser för invandrarna, åtminstone under ett övergångsskede."


Dagens Nyheter, den 7/2:

"TANDLÄKARFLYKT FRÅN SVERIGE

Färdigutbildade tandläkare lämnar Sverige, samtidigt som folktandvården har svårt att få sökande till lediga tandläkarjobb. I dag arbetar minst 600 tandläkare utomlands. Deras svenska utbildning har kostat omkring en miljard."

"Medianlönen vid Stockholms folktandvård är 23.500 kronor. På en brittisk klinik kan ingångslönen vara mellan 65.000 och 70.000 kronor."


Metro, den 8/2:

"MEDBORGARSKAP I CENTRUM FÖR DELSTATSVALET I HESSEN."

"...CDU/CSU fick 44 procent av rösterna, medan Schröders socialdemokrater ... stannade på 39 procent. De gröna föll från elva till sju procent.

Delstatsvalet hade... kommit att fokusera på regeringens förslag att tillåta dubbelt medborgarskap för invandrare, och kristdemokraterna tolkade också valutgången som ett klart besked om väljarnas missnöje med förslaget."


Metro, den 8/2:

"Antalet inbrott i närbutiker, bensinstationer och kiosker mer än fördubblades under 1998. Det visar siffror från branschföreningen Servicehandelns riksförbund."


Dagens Nyheter, den 9/2:

"KÄNDA STOCKHOLMARE I UPPROP FÖR VÄLFÄRDEN. Räkna in storstadens speciella kostnader i kalkylen.

Stockholmarnas välfärd och Stockholmsregionens ekonomiska ställning är hotad. Det förslag till nytt utjämningsystem som den parlamentariska utjämningskommittén lade fram förra året innebär att Stockholms stad förlorar över 1 miljard kronor och hela Stockholmsregionen 3,5 miljarder. Det tvingar fram nedskärningar i den kommunala verksamheten...och går självklart ut över kommuninvånarna..."

"Vi tycker att det vore rimligt om även de faktorer som är speciella för en storstad som Stockholm vägdes in bättre i bilden...

Kostnaderna per invånare för socialbidrag är i Stockholms stad mer än dubbelt så hög som i genomsnittet för landets kommuner, 2.258 kronor jämfört med 931 kronor.

Att bryta segregationen är för oss den allra viktigaste utmaningen för storstäderna."

Uppropet var undertecknat av 30 namn, däribland Anders Carlberg, Tjia Torpe och Merit Wager. Förstanamn var Lena Liljeroth.


Metro, den 9/2:

"UNDERBETYG ÅT SKOLAN"

"Eleverna som gick ut nian förra året blev först med att betygsättas enligt det nya mål- och kunskapsrelaterade systemet. För att få ett betyg i ett ämne måste eleven nu först uppnå kunskapsmålet som satts upp för ämnet, medan man tidigare kunde gå ut nian med ettor i alla ämnen."

"Var femte niondeklassare som gick ut skolan förra sommaren nådde inte kunskapsmålen i alla ämnen, visar en rapport från Skolverket.

- Bakom siffrorna kan ligga ett stort invandrarproblem, säger skolminister Ingegerd Wärnersson."


Metro, den 10/2:

"En polis ska tåla ett visst mått av kränkande behandling. Därför friar Göta Hovrätt en 26-årig man som spottade en Skövdepolis i ansiktet. Hovrätten följer ett tidigare beslut från Högsta domstolen."


Svenska Dagbladet, den 15/2:

"LÄTTARE FÅ TVÅ MEDBORGARSKAP

Ett förslag om att det skall bli lättare att få dubbelt medborgarskap kommer om någon månad från medborgarskapskommittén... Idag är det i princip omöjligt att vara medborgare i Sverige och i ett annat land. Dubbla medborgarskap är möjliga genom vissa undantag, till exempel för personer som kommer från länder där man inte kan avsäga sig ett medborgarskap."


Kvällsposten, den 19/2:

"INVANDRARE FÅR FÖRTUR TILL JOBBEN"

"Lennart Malmgren, 57, och Louise Nygren, 30, sitter i Kristianstads fullmäktige för moderaterna...

Lennart och Louise går sin egen väg.I en motion till fullmäktige kräver de att invandrare och flyktingar ska ges förtur till jobb, både inom kommunens förvaltning och i det privata näringslivet.

- Vi kan inte bara ta hit folk och sedan strunta i dem, säger Malmgren.

Han är advokat och kommer ofta i kontakt med invandrare som behöver juridisk hjälp."


Sydsvenskan, den 20/2 -99:

"Regeringen beslöt nyligen att öronmärka 1,5 miljarder kronor under en treårsperiod till de sju invandrartäta och utsatta storstadskommunerna Stockholm, Göteborg, Malmö, Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje."

"Även andra särskilt utsatta kommuner ska kunna få del av stödet.

- Pengarna ska fungera som smörjmedel för att bryta segregationen i utsatta bostadsområden och skapa fler jobb, säger storstadsminister Ulrika Messing.

- De statliga insatserna förutsätter att det anslås nya pengar även från den kommunala sektorn.

Hon påpekar att det nya, av storstäderna hårt kritiserade, kommunala skatteutjämningssystemet kommer att ta större hänsyn till storstädernas höga invandrartäthet och stora kostnader för att ta emot flyktingar."


Sydsvenskan, den 22/2:

"KRISEN SLOG SÖNDER INVANDRARPOLITIKEN"

"Den svenska invandrar- och integrationspolitiken har totalhavererat... nu ökar uppdelningen mellan svenskar och invandrare inom boende och arbetsmarknad.... visar en studie som Roger Andersson, kulturgeograf vid Uppsala universitet, gjort på uppdrag av demokratiutredningen..."

"Under den ekonomiska krisen 1990 till 1995 sjönk sysselsättningsnivån i Stockholmsregionen med tolv procent. I invandrartäta förorter som Fittja och Rinkeby halverades sysselsättningen under amma tid.

Enligt Andersson är det nödvändigt att föra in invandrar- och integrationsfrågorna i dagens tillväxtdebatt. Studier visar att det behövs 40.000 nya jobb bara i Malmöregionen om regeringens mål för förvärvsfrekvensen ska uppnås. Tre fjärdedelar av de jobben måste gå till människor med invandrarbakgrund."


Kvällsposten, den 25/2:

"13-ÅRIG KNIVRÅNARE FRI DIREKT"

"Malmö är enligt statistiken Sveriges mest brottsdrabbade stad. Sedan november har 40 knivrån begåtts och vid flera av dem har personer skadats allvarligt."

"...gårdagens händelse. Fem barn mellan 13 och 17 år gamla drev omkring på stan.

Först rånade de en man... Ännu värre gick det för en 45-åring som var på väg hem från krogen. Plötsligt rusade gänget fram till honom och förstörde hela hans ansikte.

Knivhugget gick från ena örat till andra kinden och såret var enligt sjukhuset mycket djupt."

"Mannen är också chockad ... skadorna betecknas som allvarliga men inte livshotande.

Flera av barnen i gänget har dömts tidigare, men den som är värst kriminellt belastad är 13-åringen.

Eftersom han inte fyllt femton är polis och åklagare maktlösa.

Pojken har dömts fem gånger för olaga hot, fem gånger för rån, en gång för hemfridsbrott och gång för olaga tvång.... Brotten är så grova att han dömts till fängelse i flera år om han varit straffmyndig.

Istället har de sociala myndighetrna tagit hand om honom. Men de anser inte att han är tillräckligt farlig för att tvångsomhändertas.

Det innebär att pojken slätts efter förhör och kan fortsätta att begå brott på Malmös gator. Också efter de grova överfallen i går släpptes 13-åringen."