December 2000

Norrköpings Tidningar, den 5/12:

Goda råd

1. Undvik att gå ensam och berusad i närheten av krogar inne i centrum
nattetid.

2. Tänk på att du kan iakttas när du tar ut pengar på bankomaten.

3. Använd din mobiltelefon med urskiljning skylta inte med den.

4. Skolungdomar med mobiltelefoner är väldigt lockande för
gärningsmännen.


Dessa råd och påpekanden levererar polisen i Norrköping i en NT-artikel i början av december 2000:

"Antalet personrån i Norrköping ligger kvar på samma nivå som förra
året. Nu tar polisen återigen krafttag för att få ner dessa.

- Under december kommer vi att sätta in mer kraft på att komma till
rätta med det här, säger Thorbjörn Lundström, ställföreträdande chef för spaningsroteln."

"Om man tittar på antalet anmälda personrån under perioden 1 januari-29
november så ser det i stort sett likadant ut för 1999 som för år 2000.

- Förra året tog vi emot 72 anmälningar om personrån under den är
aktuella tiden och i år är siffran 74 stycken, säger Thorbjörn
Lundström."

"- Enligt de anmälningar vi får in så är en överväldigande del av
gärningsmännen av utländsk härkomst och cirka 20-25 år gamla. Ofta
uppträder de i mindre grupper om två till fem personer, säger Thorbjörn
Lundström.

Mobiltelefoner attraktiva

En stor del av personrånen, en tredjedel, kan härledas till platserna
kring krogarna i stan.

- Ofta är det folk som varit ute och festat och är lite runda om
fötterna som drabbas.

Många gånger är det mobiltelefoner som gärningsmännen är ute efter.

- Just mobiltelefonerna är väldigt populära att stjäla. De ger en viss
status bland de yngre, säger Thorbjörn Lundström."