December 2000

SvD, den 13/12:

"Tolv procent i åttan förstår inte läst text

Hur många guldmedaljer vann Land R i den internationella idrottstävlingen? Vilket land tog tre brons? Och vilken nation fick flest medaljer totalt?

Med hjälp av en tabell över slutresultaten kan de flesta av Stockholms 14-åringar besvara frågorna. Men flera elever i varje klass läser så knaggligt att de inte klarar testet.

Resultatet framgår av en studie som Högskolan i Kalmar för fjärde året i följd har genomfört bland alla stadens åttondeklassare."

"- Elever i Stockholm läser mycket bra i ett internationellt perspektiv. Men vi har 14-åringar med stora svårigheter. Bland dem finns en hög andel barn med annat modersmål än svenska, sammanfattar projektledaren..."

"12 procent av pojkarna och flickorna i åttan, 798 elever, bedöms ha allvarliga problem: de läser mycket långsamt och har bekymmer att överhuvudtaget förstå innehållet i en text. Hälften av dessa åttondeklassare har ett annat modersmål än svenska. Andelen elever med lässvårigheter har varit konstant de år undersökningen har genomförts.
- Det här är allvarligt, och vi måste självklart jobba ännu mer..."

"Men studien visar att endast 18 procent av eleverna med störst lässvårigheter får specialundervisning."

"Rinkeby är den stadsdel där i särklass flest åttondeklassare har svårt med läsningen. Men Rinkebyskolans rektor Börje Ehrstrand är säker på att trenden går att vända..."

"Enligt skolborgarrådet Jan Björklund (fp) är resultatet 'inte acceptabelt'.
- Det är absolut för många som inte når upp till kraven. Men jag är övertygad om att de åtgärder vi fattar beslut om kommer att ge effekt, även om det tar tid."