Augusti 2000

Dagens Nyheter, 7/8:

BÄR NÅGON ANSVAR?

Kerry Björkström, närpolis i Stockholms söderort, uttalar sig i DN den 7/8 om utvecklingen av brottsligheten:

"- I Söderort fanns det nästan inga ungdomsrån för fem år sedan. I fjol visade vår statistik plötsligt att vi hade över 200 personrån. Folk blir hotade till livet varje dag och regeringen gör ingenting. Av alla rån i Söderort begås 85 procent av ungdomar mellan 12 och 20 år. Av dem begås 90 procent, enligt signalementena, av ungdomar med invandrarbakgrund."

Björkström frågar sig var ansvaret ligger:

"- Jag tycker inte att samhället tar sitt ansvar. Jag vill att JO ska utreda om man kan ställa justitieministern till ett personligt ansvar för rättsväsendets kollaps. Hon är den högsta ansvariga som ska se till att polisväsendet får de medel som behövs för att göra det allmänheten har rätt att kräva."

En åtgärd som Björkström själv tror på:

"...Hans förslag gäller i första hand ungdomar mellan 15 och 18 år.

- Det gäller förstagångsförbrytarna. Många äldre som var kriminella och hamnat i fängelse har efterlyst någon form av reaktion från samhället när de var yngre. Därför menar jag att det är viktigt att sätta in åtgärder så tidigt som möjligt.

Han tror att det skulle vara nyttigt för ungdomsbrottslingar att tillbringa fyra dagar på en militäranläggning, placerade i logement med mycket hård disciplin under de första två dygnen. Därefter ska de föras vidare till personal från Kris, Kriminellas revansch i samhället, där före detta kriminella ska föra samtal med ungdomarna och få dem att förstå konsekvenserna av sitt handlande. Den sista dagen bör ägnas åt ett studiebesök på till exempel Kumla eller något annat fängelse. Hela tiden ska ungdomarna ha individuella samtal med socialtjänsten.

Kerry Björkström är medveten om att det är ett kontroversiellt förslag och att det inte skulle fungera för alla. Men han menar ändå att många kommer att bli avskräckta av en sådan påföljd.

- Jag menar att samhället sviker ungdomarna när ingen reagerar. Helt plötsligt är de 20 år och grovt kriminella. Och då är det inte lika lätt att ändra sin livsstil."