Stortingsval 2005

Stortingsvalet i Norge blev en stor framgång för Fremskrittspartiet (Frp), under ledning av Carl I Hagen.

Frp fick 22,1 % av rösterna, gick förbi i Höyre och blev Norges största borgerliga parti.

Frp blev näst efter Arbeiderpartiet landets största parti.

Resultatet av det norska stortingsvalet 2005 framgår av följande diagram:

 1. Arbeiderpartiet  32,7 %
 2. Fremskrittspartiet   22,1%
 3. Höyre  14,1%
 4. Socialistisk Venstre   8,8%
 5. Kristelig Folkeparti   6,8%
 6. Senter-Partiet   6,5%
  7. Venstre   5,9%


Över tid har Fremskrittspartiets väljarstöd, i stortingsval, utvecklats på nedanstående sätt sedan 1985.

Det var i mitten av 1980-talet som asylinvandringen till Norge började ta fart och Frp profilerade sig som invandringskritiskt parti.

 1985  3,7%
 1989   13,0%
 1993   6,3 %
 1997   15,3 %
 2001   14,6 %
 2005   22,1 %


Trots det lyckade valresultatet för Fremskrittspartiet finns det invandringskritiska partier i andra länder som är ännu större, nämligen i Schweiz och i Belgien. Se följande diagram:

Schweizerische Volkspartei, Schweiz, val 2003  26,6 %
Vlaams Blok, Belgien, val 2004  24,2 %
Fremskrittspartiet, Norge, val 2005   22,1 %
 Dansk Folkeparti, Danmark, val 2005  13,3 %
 Front National, Frankrike, val 2002   11,1 %

 

Till detta kan fogas några anmärkningar:

1. Av betydelse blir även hur övriga partier i parlamentet ställer sig. I Danmark finns sammantaget en nästan 80-procentig majoritet för en restriktivare invandringspolitik. I Finland kan majoriteten sägas vara än större, trots att där inte finns något enda parti som är mer profilerat invandringskritiskt än andra - i Finland råder konsensus om en finskvänlig politik.

2. I Belgien har Vlaams Blook förbjudits, just för åsikten att belgares intressen ska prioriteras i Belgien. En domstol har ansett detta vara i strid mot principer om mänskliga rättigheter. Partiet har nu återuppstått som Vlaams Belang.

3. Även i länder som Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Österrike och Italien finns invandringskritiska partier - med inbördes stora olikheter - som gjort bra valresultat. BGF har dock inte kunnat få ett grepp om det aktuella läget där. Tipsa oss gärna om fakta: bgf@bgf.nu