Sexårsgräns

Ur SvD den 24/9 -04:

"Sex år som statsråd räcker för att man sedan ska kunna kvittera ut statlig inkomstgaranti fram till dagen för ålderspensionen. Det kan bli många sköna år med full statsrådslön utan att den före detta ministern behöver lyfta ett finger.

Fast denna tingens ordning hade Göran Persson kanske förträngt när han i somras basunerade ut att han i höst skulle möblera om sin regering, och sätta ihop socialdemokraternas vinnande lag inför valet 2006."

Därefter har statsministern lagt om strategi.

 

"Statsministern glömde helt enkelt bort att den man som av allt att döma toppar listan över förbrukade statsråd på väg mot en ny tillvaro, nämligen Perssons gode vän Lars-Erik Lövdén, faktiskt inte har suttit av sina sex år vid makten förrän tisdagen den 23 november."