Korruption och förljugenhet

Ur Corren, den 22/12 -03:

"De vidgade klyftorna mellan eliten och folket har diskuterats då och då under senare år men några åtgärder har inte vidtagits. Tvärtom understryks hur viktigt det är att de fattiga håller igen på lönekraven samtidigt som avgifts- och skatteökningar i första hand drabbar dem. Miljardärerna har befriats från förmögenhetsskatten och snart är det miljonärernas tur.
 
Korruptionen och förljugenheten går inte längre att bortse från. Skandiadirektörerna är inte ensamma. Vi har sett samma sak i ABB och andra företag. Det kommer att fortsätta så länge direktörerna sitter i varandras styrelser och skriver ut miljoner åt varandra. De trivs så innerligt högt ovan molnen där de slipper se verkligheten och plågas av dess utdunstningar."

Inom politiken pågår en liknande utveckling:
 
"För fyrtio år sedan började den avlägsna sig från det demokratiska mandatet när den slutade att vädja till folket om frivilliga bidrag och började skriva ut skattepengar till sin försörjning. Politiken blev en karriärväg. Yrkespolitikerna blev allt fler medan fritidspolitikerna lämnade sina uppdrag. Den demokratiska idén tunnades ut i takt med att engagemanget försvann."
 
"En riksdagsledamot har i dag lön, arvoden och traktamenten som hade varit helt osannolika under välfärdspolitikens höjdpunkt för trettio-fyrtio år sedan."
 
Vad beror denna utveckling på? Handlar det om girighet?

"Ja, men också för att de måste kunna intala sig att de är så kompetenta. Lönen är ju en mätare på kompetens. Ju större belopp de taxerar ut till sig själva desto kompetentare anser de sig alltså vara.
 
Vem som helst som har tillgång till statens och kommunernas kassakistor eller till storföretagens miljardkonton vänjer sig vid de stora talen. Hundralappar blir tusenlappar, tusen blir miljon. Också när det handlar om belöningar och ersättningar.
 
En handfull personer har det avgörande inflytandet i näringslivet. En handfull personer har det avgörande inflytandet i politiken."

 "När ett begränsat antal politiker och direktörer styr landet årtionde efter årtionde skapas starka lojaliteter mellan aktörerna även om de har olika bakgrund. Deras gemensamma intresse är att behålla makten och hålla andra utanför. Så länge detta förbund av makthavare kunde leverera en stigande levnadsstandard till folket levde de gott i ostördhet. Problem uppstår nu när leveransen upphör."