Folksam

Ur Dagens Nyheter den 2/9 -04:

"HANS PENSION: TVÅ MILJONER OM ÅRET

Folksams kunder har fått sänkta pensioner och sänkt sparande. Men det gäller inte nyss avgångne vd:n Tore Andersson. Folksam har fått höja sina avsättningar till hans pension för att kunna ge honom närmare 2 miljoner kronor per år - livet ut."

Efter börraset 2000 sjönk Folksams tillgångar i värde, därför sänktes behållningen på spararnas konton liksom utbetalningarna till dem som redan börjat lyfta sitt pensionssparande.

DN:

"Dessa regler gäller dock inte för Folksams högste anställde, numera avgångne koncernchefen Tore Andersson. Han har en förmånsbaserad pension, vilket betyder att Folksam är skyldigt att ge honom den pension man kommit överens om. I Tore Anderssons fall är det 75 procent av grundlönen - eller närmare två miljoner kronor per år."

Detta gäller livet ut:

"Tore Andersson är 60 år. Bolag som har sådana pensionsöverenskommelser brukar räkna med att 60-åriga män lever tills de är 80. Det betyder att Folksam räknar med att Anderssons pension kommer att kosta närmare 40 miljoner kronor."

Höjden på pensionen har naturligtvis samband med höjden på lönen:

"Tore Anderssons grundlön höjdes med drygt 7 procent mellan 2002 och 2003, från drygt 2,2 miljoner kronor till knappt 2,4 miljoner. En viss löneökning har han sannolikt fått i år, varför pensionen bör ligga på över 1,8 miljoner kronor per år."

Annorlunda ser det inte ut att bli i fortsättningen:

"Den nye vd:n Anders Sundström har uppmärksammats för att han har fått en betydligt högre lön än vad företrädaren fick. Men Sundström motiverade det med att han hade sämre pensionsförmåner än vad Andersson har."

"Sundström har en lön på 310 000 kronor plus en pensionspremie på 35 procent av lönen, vilket ger en månadslön på 420 000 kronor. Tore Anderssons totala månadslön för 2003, inräknat pension, var 360 000 kronor."

Tidningen konstaterar att det skulle betyda att Anderssons totala månadslön steg med 60 000 kronor eller med 17 procent under 2004 jämfört med 2003.

 


 

 Se vidare

Discobranden