Elit och massa

Kajsa Ekholm-Friedman, biträdande professor i socialantropologi i Lund, skriver den 19/1 -97 i SvD under rubriken "Hur destabiliseras nationalstaten?"

 


Ingressen lyder:

"Etniska konflikter kan skaka sönder nationalstaten och det ligger nära till hands att se eliternas stöd till en strömning som mångkulturalismen som ett avståndstagande från solidariteten med massan. Bandet mellan elit och massa kapas. Intellektuella trivs bättre med att kommunicera över gränserna än med det egna folket."

Några bitar ur artikeln:

"Det är endast känslan för nationen som i längden kan motivera ett välfärdssystem som det svenska med högt skattetryck. Därför ligger det nära till hands att se eliternas stöd för mångkulturalismen som ett indirekt avståndstagande till solidariteten med massan. Stödet fungerar som en legitimering av de brutna kontraktet och som en dimridå för att slippa diskutera vad som håller på att ske."

"I USA ser vi kanske vår egen framtid. Men det är inte lätt att ta sig dit från ett samhälle som det svenska. I USA har de sämre lottade aldrig inbillat sig att de skulle bli omhändertagna. Vad kommer det brustna bandet mellan elit och massa att leda till här? Vi ger upp välfärdssystemet - men klarar det svenska samhället av att bygga välbevakade enklaver som i USA i en hast, vi som inte är vana vid segregation i stor skala? Kriminaliteten, särskilt våldsbrotten, kommer att öka lavinartat - men hinner vi verkligen bygga ut våra fängelser och ändra vår lagstiftning i takt med den nya tiden? Och har vi råd?"