Myt 1: folkutbyte

Myt 2: asylskäl

Myt 3: islamisering

Myt 4: skolavslutningar

Myt 5: skolmat

Myt 6: judisk makt

Myt 7: kvinnofientlighet

Myt 8: brottslighet

Myt 9: kostnader

Myt 10: lönedumpning

Myt 11: tar jobb

Myt 12: rasiststämpel

Myt 13: folkopinion

 

Pretentiöst blir det, att i regeringens regi ge sig till att lansera en webbsida med anspråk på att kring invandringspolitken förmedla fakta och sanningar på en högre nivå än vad som presenterats av personer som under år och decennier ägnat sig åt denna fråga.

Så här skriver man:

"Sverige är och ska vara ett öppet och tolerant land.

Vi tar ett stort ansvar för människor som flyr till vårt land, har fri rörlighet inom EU och flexibla regler för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU.

Den som flyr undan förföljelse ska kunna få en fristad i Sverige och andra länder i Europa. Det är viktigt att påminna om att asylrätten är en mänsklig rättighet som inte kan mätas i kronor och ören. Den som kan försörja sig själv ska också få bosätta sig här genom arbetskraftsinvandring.

I dag är 14,7 procent av svenskarna utlandsfödda. Dessutom finns det grupper som har en lång historia i landet: samer, tornedalingar, finnar, romer och judar räknas som nationella minoriteter i Sverige.

Det sprids myter och halvsanningar om kostnader och problem med invandring och minoriteter, särskilt på internet. Här har vi samlat några av de vanligaste myterna och fördomarna och besvarar dem med fakta. I marginalen finns länkar till mer läsning för den som vill fördjupa sig.

Fördomar måste alltid bemötas."

Det ligger i sakens natur att det inom invandringpolitiken - som inom andra politikområden - finns olika åsikter. En viss åsiktsinriktning står inte med automatik i ett närmare förbund med sanning och korrekta fakta än en annan åsiktsriktning.

Alla fakta måste kunna kritiskt granskas och vi må bemöda oss om att hålla isär åsikter och fakta.

Om regeringen med sitt initiativ vill medverka till att göra relevanta fakta tillgängliga för alla så är detta vällovligt.

Dessvärre vittnar materialet inte om en sådan ambition. Det förefaller mer handla om försök till desinformation än om information.

Det är inte första gången som vi erfar den typen av initiativ från folkpartister i regeringsställning.

I början av 90-talet - med Birgit Friggebo som invandringsminister - frambringade regeringen Bildt en pamflet - "Om flyktingar" - med motsvarande ambitioner. Den trycktes upp i miljonupplaga och distribuerades till samtliga hushåll i Sverige till en kostnad 5 miljoner kronor.

Invandringens kostnader framställdes där som en obetydlig "tårtbit" i statens hela budget på 555 miljarder kronor. Då hade man begränsat sig till Invandrarverkets kostnader.

Denna nya BGF-avdelning får växa fram successivt.

Kom gärna med tips på länkar, faktauppgifter eller citat som kan stoppas in under någon av de 13 avdelningarna!

Jan Milld

info@bgf.nu

 

Blågula frågor

granskar