Ugebrev 3

Pia Kjærsgaards veckobrev den 21/5 -02, som svar på Mona Sahlins förtal av Danmark och svek mot Sverige:

 


Sätt en broklaff på Öresundsbron

I årtionden har Danmark, Norge och Sverige varit ett slags brodersfolk, Historiskt, språkligt och kulturellt är vi i Skandinavien tätt sammanknutna. I Danmark jublar vi över Björn Borg och norska skidlöpare som om de vore våra egna. Och det danska kungahuset är på familjär fot med de svenska och norska kungahusen.

Därför känns det som att få en kniv i ryggen, när det nu visade sig, att den svenska regeringen riktat kritik mot sitt grannland Danmark. Man skulle inte tro det var möjligt, men Sveriges regering har tillsammans med de belgiska och franska regeringarna skrivit till EU för att ifrågasätta Danmarks trovärdighet som EU:s ordförandeland. Är det ett nordiskt samarbete?

Den nordiska solidariteten och samhörigheten, som i de senaste 200 åren varit naturlig på grund av gemensamma värderingar, blir numera allt mera ansträngda. Den svenska integrationsministern Mona Sahlin kallar Danmarks flykting- och invandringspolitik för "extrem" och att den "demoniserar flyktingarna" och hon sprider ut den uppfattningen inom hela EU.

Socialdemokraten Mona Sahlin får självklart föra den politik som hon anser är bäst för Sverige och den svenska befolkningen. Om den svenska regeringen vill omvandla Sverige till en etnisk smältdegel, så är det deras problem. Om de vill göra Stockholm, Göteborg och Malmö till skandinaviska nya Beirut, med klankrig, hedersmord och massvåldtäkter, så är det också deras eget problem. Vi kan ju alltid sätta en broklaff på Öresundsbron.

Men en svensk minister skall icke demonisera Danmark inför EU-kollegorna. Invandrings- och integrationspolitiken är icke en EU-angelägenhet. I Danmark menar regeringen och flertalet av folketingsledamöterna inte, att det bara rör sig om integration, utan också om mängden invandrare som tas emot. Ju fler som släpps in desto svårare blir integrationen. Men enligt Mona Sahlin är det "djupt främlingsfientligt" att påstå "att integrationen skulle kunna gå lättare om det fanns färre flyktingar". Det får vara hennes uppfattning. Vi har vår.

Har Sverige någon anledning att förhäva sig på Danmarks bekostnad? Sverige som på 1600-talet, på det grymmaste sätt etniskt rensade ut den danska befolkningen och den danska kulturen, ur Skåne. Mona Sahlin borde titta sig i spegeln, innan hon vräker ur sig beskyllningar om Danmark i Europa.

Danmark har inget att skämmas för. Tvärtemot. Vi är de första i Europa som vänder en utveckling, som många har uppfattat som ofrånkomlig och en del av utvecklingen. Danmark motsvarar de krav som omvärlden ställer idag. Danmark är ett föregångsland med öppenhet att diskutera problemen, något som den huvudlösa massinvandringen till de gamla europeiska nationalstaterna åstadkommit.

I övrigt blir den danska utrikespolitiken knappast någon blockpolitik. Den danska socialdemokratin är - på lokalplanet - långt mera jordnära och förnuftig än sina svenska partikamrater. Så bör vi åter repetera vad integrationsministern Bertel Haarder upplyste de svenska TV-tittarna om på pingstdagen:

"- Det måste påpekas att man inte kan jämställa Danskt Folkeparti med vare sig Le Pens Front National och kanske inte heller med Lista Pim Fortuyn. Dansk Folkeparti är på många sätt ett mittenparti. På de flesta områden ligger det närmare socialdemokraterna än de borgerliga partierna i Danmark.

Det som Dansk Folkeparti har röstat för i Folketinget är i vart fall inte främlingsfientligt och det stöds av merparten av de danska socialdemokraterna. Alla konventioner efterlevs. Inget strider mot EU´s flykting- och invandringspolitik. Så jag anser inte man ska kalla Dansk Folkeparti främlingsfientligt.

Det finns inget som Dansk Folkeparti står för, som skulle kunna äventyra humaniteten."

Om Sverige inte passar sig mycket noga, så går många årtionden av en välfärdsstat och samhällsordning över styr. Sverige hotar freden i Nordeuropa genom att låta sitt land Balkaniseras. "Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord" som man sjunger i Sveriges nationalsång, är bara en saga blott. "Jag vet, att du är och du bliver vad du var" gäller icke längre. Med stängda ögon och välputsade glorior har Sveriges politiker satt kursen mot Ragnarök. Det är synd om Sverige. Det är synd om Skandinavien och synd om Europa.

Med vänlig hälsning

Pia Kjærsgaard

 


 

 Se vidare:

Heja Danmark!

Två omröstningar

Vem bör skämmas?

Mona-meny