Demokrati och nationalism

Demokrati är kopplad till nationalism och förekomsten av en nationalstat.

I TV1:s Storforum om demokrati den 13/10 -96 utfrågades Öjvind Österud, statsvetare från Oslo:

 


"- Du har skrivit en bok "Vad är nationalism?" Där hävdar du att det finns ett intimt samband mellan nationalstaten och demokratin, och att nationalstatens problem blir ett demokratiskt problem. Kan du utveckla det?

- Vad jag säger är att den representativa demokratin är nära förbunden med nationalstatens framväxt, och det sammanhänger med att det nationella i nationalstaten är en slags värdegemenskap. Nationalstaten har en del fördelar i relation till demokratin, som är grundläggande:

- Det ena är att nationalstaten ger en politisk gemenskap. Den ger en enighet om spelregler, procedurer och institutioner - som är det nationella i nationalstaten.

- Det andra som är viktigt är att nationalstaten ger en form för samlad politisk offentlighet, alltså ett forum för politisk debatt. Där man kan kan mötas till diskussion, där folk förstår varandra. Där politiker pratar samma språk och kan utarbeta kompromisser. Alltså det är en slags kommunikationsgemenskap.

- Det tredje som är viktigt är att nationalstaten - såvida den fungerar efter idén - ger en form för fördelningsenighet. Den ger några grundläggande värderingar, som gör att man kan bli eniga om hur man tar tillvara offentliga tillgångar. Hur man omfördelar resurser till utkanter eller till fattiga grupper i befolkningen.

- Nationalstaten säkrar dessa tre viktiga förutsättningar för att en demokrati ska kunna fungera. Det är den traditionella historiska betydelsen av nationalstaten i relation till demokratin.

- Men om de här fina förutsättningarna inte längre existerar i samma utsträckning... det kan bero på globalisering av ekonomin, det kan bero på flyktingströmmar som gör att befolkningen inte ser likadan ut som den gjorde tidigare, dvs att alltfler länder blir lika Norge, eller Sverige tidigare.- har vi ett problem då?

- Ja, ...om motsättningarna blir så skarpa att värdegemenskapen löses upp...att enigheten om procedurer och spelregler inte längre fungerar... att det inte längre finns enighet om de grundläggande samhällsvärderingar som är förutsättningarna för en välfärdsstat.... då står vi inför ett demokratiskt ett problem."