Fallet Vännäs

I TV-nyheterna i juni 2008 presenterades en nyhet om hur boende i den västerbottniska orten Vännäs kastat sten mot en flyktingförläggning och varit så hotfulla att flera av asylanterna funnit för gott att flytta därifrån.

En information som TV-tittarna noga undanhölls var dock bakgrunden till det inträffade.

 

Om detta har Inger-Siv Mattson skrivit ett brev till Sveriges integrationsminister:

Bästa Nyamko Sabuni,

I samband med händelserna i Vännäs nyligen har Ni i en intervju i Västerbottens-Kuriren, VK konstaterat att ”Våldsamheterna riktade mot flyktingarna är ovärdiga ett demokratiskt samhälle.”  

Eftersom Ni låtit Er intervjuas i VK kan Ni knappast ha varit omedveten om bakgrunden till ”våldsamheterna.”  Västerbottens-Kuriren har nämligen - i motsats till riksmedia - avslöjat den verkliga orsaken till att ”flyktingarna” attackerades. 

Enligt VK kidnappade  några  unga irakier i början av maj en 14-årig flicka, höll henne fången under tre dygn och våldtog henne.

Dessutom har det även framkommit att en annan ung flicka trakasserats och misshandlats av en eller flera irakier.

Fråga 1:  Tycker Ni möjligen att dessa våldsamheter - dvs kidnapping, våldtäkt och misshandel -  riktade  mot unga svenskor dvs mot ursprungsbefolkningen också ”är ovärdiga ett demokratiskt samhälle”?
 
Den mångkulturella berikningen

I en artikel i DN om ”lynchmobben” som trakasserade flyktingfamiljer i Vännäs skrev DN:s medarbetare i Umeå Annika Rydman bl a att ”Känslan av otrygghet har inte släppt bland de irakiska flyktingfamiljerna.  Därför väljer de nu att lämna Vännäs. Men det har inte varit lätt att hitta andra kommuner som varit villiga att ta emot familjerna. ”

Fråga 2: Hur stor är tryggheten för svenskarna i samhällen som tar emot s k ”flyktingar”?

Fråga 3: Hur kan fem familjer bara bryta upp och lämna Vännäs från en dag till en annan? Uppenbarligen har de inga arbeten som de måste säga upp sig från.
Familjen Khudhair Abbas Baqet och Hind Ibraheem Al-Shamkhee och deras tre barn -  som illustrerade artikeln -  sitter i stora vräkiga skinnsoffor och fåtöljer.

Varifrån har de fått pengar till dessa om de inte arbetar?  Inte är det väl svenska skattebetalare som bekostat familjens lyxiga möblemang? Eller…?

Hr Baqet var enligt artikeln ”på väg att öppna en arabisk matbutik i Vännäs  med stöd från Almi.  Han ska nu i stället öppna butiken på den nya bostadsorten.”  

Vad han eventuellt arbetade med innan dessa affärsplaner sattes i verket framgick inte i artikeln.

Fråga 4 : Varför har det ”inte varit lätt att hitta andra kommuner som varit villiga att ta emot familjerna”?  ”Flyktingar” framställs ju alltid som ”en sådan resurs och tillgång för Sverige.” Alltså borde kommunerna formligen slåss om att få ta emot dem. Varför gör de inte det?

Fråga 5: Kan kommunernas ovilja att ta emot de irakiska ”flyktingarna” möjligen ha med den kidnappade och våldtagna flickan att göra? Eller är det enbart en kostnadsfråga?

Fråga 6: Borde de inte visa tacksamhet mot det land som tagit emot dem i stället för att kidnappa, misshandla och våldta vårdfolket?

Sverigedemokraternas framgångar visar med all önskvärd tydlighet att svenska folket tröttnat på att ständigt skuldbeläggas och föras bakom ljuset när det gäller invandringspolitikens negativa  konsekvenser.
 
Hur kan de resa hem på semester?

Det lär gå 12 plan i veckan från Sverige till Irak fullbokade av irakier som flytt hit ”undan krig och förtryck” och som nu återvänder till hemlandet på semester och för att hälsa på den släkt som eventuellt är kvar i hemlandet.  

Fråga 7: Hur kommer det sig att de - så fort de fått asyl/PUT och försörjningen ordnad medelst social -, barn- , bostads- och andra bidrag  - kan återvända till hemlandet? Dödsrädslan tycks vara som bortblåst och t o m barnen får följa med hem till det farliga hemlandet.

Jag förmodar att Ni som ansvarig för integrationspolitiken kan svara på frågorna i detta brev. Inger-Siv Mattson fick ett svar, men inte från ministern själv:

”Tack för ditt brev. Enligt grundlagen är regeringen och dess ministrar förhindrade att ingripa i eller uttala sig om enskilda ärenden. 

Det innebär att integrations- och jämställdhetsminister Nyanko Sabuni inte kan kommentera frågeställningarna du tar upp i ditt brev.

Vänliga hälsningar 

Miriam Istner-Byman,

Integrations- och DemokratinämndenPå detta skickade Mattson, den 27/6 -09, ett nytt brev till Sabuni:

 
Tack för ”svaret” från Miriam Istner-Byman.

Ni sägs ”enligt grundlagen vara förhindrad att ingripa i eller uttala Er om enskilda ärenden. ” Det är ju synnerligen bekvämt att kunna gömma sig bakom grundlagen när de frågor  medborgarna ställer inte passar Er.

Eftersom grundlagen inte hindrade Er från att uttala Er i Västerbotten-Kuriren: ”Våldsamheterna riktade mot flyktingarna är ovärdiga ett demokratiskt samhälle.” bör Ni i konsekvensens namn åtminstone kunna besvara frågan huruvida Ni anser att de våldsamheter - kidnapping, frihetsberövande, gruppvåldtäkt och misshandel  - som föregick ”våldsamheterna riktade mot flyktingarna”  också ”är ovärdiga ett demokratiskt samhälle” eller inte.

Något annat vore en logisk kullerbytta, som skulle försvara sin plats på vilken cirkus som helst.

Eller är Ni förhindrad av grundlagen att ge ett rakt svar även på en rak fråga i ett ämne Ni själv initierat? 

Vad i Er ministerutövning hindrar Er från att svara på fråga nr 2 ”hur stor är tryggheten för svenskarna i de kommuner som tar emot s k flyktingar?”  T ex i Södertälje (Ronna),  Landskrona,  Malmö (Rosengård/Herrgården), Göteborg (Bergsjön, Hammarkullen),  Stockholm (Rinkeby, Tensta, Skärholmen,Alby) etc etc. Och Vännäs!

Vad i grundlagen hindrar Er från att svara på ”varför inte kommuner formligen slåss om att ta emot 'flyktingar' eftersom de alltid framställs som en sådan resurs och tillgång för Sverige?”

Här har jag även en följdfråga: Varför är de kommuner som tagit emot dessa berikande resurser inte veritabla Silicon Valleys vid det här laget i stället för att ständigt framställas som ”eftersatta områden”?

Vad i grundlagen hindrar Er från att besvara fråga 6: ”Borde de (de s k flyktingarna) inte visa tacksamhet mot det land som tagit emot dem i stället för att kidnappa, misshandla och våldta värdfolket?” Detta beteende är ju - som bekant (?) -  inte specifikt för Vännäs!

Utan att hindras av grundlagen bör Ni också kunna svara på den generella frågan hur det är möjligt för s k ”flyktingar”att återvända till det land de säger sig ha flytt från ”undan krig och förföljelse.”

Dessa frågor avser inte något ”enskilt ärende.”

Ni bör besinna att jag i egenskap av skattebetalare och svensk medborgare är Er arbetsgivare och vänligen besvara de frågor som ställs till Er!

Det vore intressant att veta vilka frågor Ni kan besvara.  Jag kanske kan få en förteckning? Den torde bli tämligen kort.

Eftersom Ni uppenbarligen inte representerar medborgarna vore det också intressant att få veta vilka Ni representerar?  Vems ärenden går Ni?

Grundlagen har aldrig hindrat våra fega, korrumperade och lögnaktiga makthavare från att ha åsikter och uttala sig i tid och otid, när de inte är tillfrågade eller riskerar att bli motsagda!
 

Inger-Siv Mattson
 


Nationell Idag har flera artiklar om Vännäs:

artikel 1

artikel 2

artikel 3

artikel 4

artikel 5