TT igen :

Efter inslag av Björn Häger i Dagens Eko om Anders Sundholm sommaren 1995 gick TT ut med ett telegram om "främlingsfientlig nämndeman", vilket avsatte spår i form av dagstidningsrubriker runtom i Sverige. På hösten samma år gick T T ut med ett nytt telegram i samma fråga, med samma budskap.

Blågula Frågor skrev till den ansvariga TT-journalisten, Christina Kerpner, men fick först inget svar. I det läget författade vi nedanstående insändare, som sändes till olika dagstidningar*:

Maktmedia

Om en dagstidning trampar över finns möjligheten att få in genmälen, och man har en Pressombudsman att vända sig till. Jämför detta med Tidningarnas Telegrambyrå - vart vänder man sig med klagomål på telegram därifrån?

Ett aktuellt exempel är det TT-telegram som nyligen stämplade Anders Sundholm, nämndeman i Svea hovrätt, som ordförande i "den främlingsfientliga föreningen Blågula frågor". Vilka överväganden låg bakom valet av ordet "främlingsfientlig"? Fanns alls något belägg för anklagelsen? Vid förfrågan hos TT:s journalister har de inte kunnat ge något svar!

Det inträffade reser frågor om Tidningarnas Telegrambyrå. Vad är det för journalistik man representerar? Är det fritt fram nu, även från en instans som TT, för journalisters personliga tyckanden, sympatier och antipatier? Är alla begrepp som "objektivitet", "opartiskhet" och "saklighet" helt "ute"?

Om man använder ett begrepp som "främlingsfientlig" - ska man då inte åtminstone kunna redovisa vad man lägger in i detta begrepp?

Främlingsfientlig är naturligtvis en person som är allmänt fientligt inställd mot alla människor, födda utomlands. Men är man "främlingsfientlig", om man motsätter sig att varje utlänning som vill bo i Sverige och lyfta svenska bidrag ska få göra detta?

I så fall är själva principen om reglerad invandring "främlingsfientlig"! Då blir samtliga partier i Sveriges riksdag främlingsfientliga.

VAD SÄGER TT? Var går gränsen? När är man främlingsfientlig, när är man det inte? Finns det överhuvudtaget något utrymme att ifrågasätta den förda flyktingpolitiken utan att bli stämplad som "främlingsfientlig"?

I juridiska sammanhang finns beviskrav, och en anklagad får en möjlighet att försvara sig. Här gäller inget av detta. TT-journalisterna fungerar som på en gång anklagande och dömande instans.

När TT får brev med begäran att de ska ange konkret på vilka punkter de funnit Blågula Frågor "främlingsfientlig" bryr de sig inte om att svara. Massmedia har idag en enorm makt, och vad vi här erfar är en maktens arrogans.

Frågan är bara: vad blir i slutändan kvar av förtroende för sådana TT-journalister, från allmänhetens sida?

Jan Milld Anders Sundholm