Medial maktkoncentration

I slutet av september släppte TT ut ett telegram om Anders Sundholm, nämndeman i Svea hovrätt. Han omnämndes där som ordförande i "den främlingsfientliga" föreningen Blågula frågor". I Jönköpings-Posten gav detta en rubrik om "Främlingsfientlig nämndeman" och i artikeln uttalade sig ordföranden i Nämndemännens riksförbund mot att Sundholm kunde sitta kvar som nämndeman. Det inträffade reser frågor av principiellt intresse.

En journalist på TT skriver alltså ned ett ord på sin skärm: "främlingsfientlig", och det blir som att sätta igång ett snöskred! JP:s rubrik lär inte vara unik. Samma typ av rubriker följde nog i dagstidningar runtom i landet, på detta TT-telegram.

Det betyder att journalisten ifråga genom sitt ordval kan ha makten att styra över andra människors öden. I juridiska sammanhang finns en uppdelning i åklagande, dömande och straffande instanser ­ här finns det samlat "allt-i-ett". I juridiska sammanhang ställs beviskrav, den anklagade får dessutom en chans att försvara sig - här gäller inget av detta.

Denna maktkoncentration hos TT:s journalister - åtföljs den av en motsvarande ansvarskänsla?

Vilken saklig grund har man i det aktuella fallet, för anklagelsen mot Föreningen blågula frågor? På vad sätt är den "främlingsfientlig"?

Har man ens brytt sig om att definiera det begrepp som man använder? Vad lägger man in i begreppet "främlingsfientlig":

Blir man främlingsfientlig redan genom att förespråka en reglerad invandring eller en mer restriktiv flyktingpolitik?

Blir man främlingsfientlig redan genom att reagera mot olika former av asocialt beteende från vissa invandrare?

Blir man främlingsfientlig redan genom att ställa krav på asylsökande?

Om ord som "främlingsfientlig" och "invandrarfientlig" alls ska användas, då måste de ha en avgränsad och klargjord betydelse. En rimlig innebörd av dem är väl "en allmänt negativ inställning till främlingar, och en benägenhet att diskriminera invandrare".

Men en sådan inställning följer inte av den ena eller andra åsikten vad gäller svensk flyktingpolitik. Även invandrare kan vara - och är - kritiska till denna politik. Journalisterna borde således skilja på att vara invandrings-kritisk och att vara invandrar-fientlig.

Jan Milld