Prostituerade


THE MAINSTREAM MEDIA

"There is no such thing... as an independent press... There is not one of you who dares to write your honest opinions, and if you did, you know beforehand that it would never appear in print. I am paid for keeping my honest opinion out of the paper I am connected with. Others of you are paid salaries for similar things, and any of you who would be so foolish as to write honest opinions would be out on the streets looking for another job! We are the tools and vassals of rich men behind the scenes... they pull the strings and we dance. We are intellectual prostitutes."

John Swinton, a chief of staff to the New York Times addressing the New York Press Club 1953.

I översättning:

"Det finns inget sådant som en oberoende press. Det är ingen av er som vågar skriva ärliga åsikter, och om ni gjorde det vet ni i förväg att det skulle aldrig komma i tryck. Jag är betald för att hålla min ärliga mening borta från tidningen som jag är i kontakt med. Andra av er betalas löner för liknande saker, och envar av er som skulle vara dåraktig nog att skriva ärliga åsikter skulle snart vara ute på gatan sökande ett nytt arbete! Vi är verktyg och vasaller till de rika bakom scenerna... de drar i trådarna och vi dansar. Vi är intellektuella prostituterade."