Nekat av "Fri Television"

25 av Jan Millds videor på Youtube har blockerats, med hänvisning till upphovsrättsanspråk från SVT. Nästan samtliga utgör granskningar av SVT-programmet "Debatt", några har klipp ur "Agenda".

Jan Milld har skrivit till jurister på SVT, men utan att få något svar.

Han har sedan skrivit även till Janne Josefsson på "Debatt", för att få dennes kommentar.

Resonemanget om upphovsrätt är märkligt redan därför att filmerna är debattinlägg, som polemiserar mot inslag i de granskade programmen. I skrift är det ju tillåtet att citera den som man bemöter - motsvarande bör självfallet gälla beträffande filmmediet!

Handlar det inte snarare om att blockera kritik? Är inte det verkliga skälet att man ogillar innehållet i Millds filmer?

För detta talar det faktum att andra filmer får ligga ute på Youtube, filmer som bara rakt av återger ett halvt "Debatt"-program, utan att ha med en enda egen kommentar.

De på Youtube blockerade filmerna av Jan Milld - vilka fortfarande kan ses via BGF-sidan - är:

TV-GRANSKNING:

1. Omskolning

2, 3, 4. Hur bekämpa våldet? (tre av fyra delar)

5. Finns det svenskar?

6. Be inte om ursäkt!

7. Mörkningar

8. Turbodebatt

9. Frågor för Josefsson

10. Vad säger Zavala?

11. Vem bär ansvar?

12. MOT SVERIGE i tiden

13. Vad säger Hägglund?

14. TV-debatt om TV-debatt

15. Vad säger Poohl och Rosenberg?

16. Krig i Irak?

17, 18. Svedofobi (två delar)

19. "Flykting" från Irak

SD I MEDIA:

20, 21, 22. "Debatt" 2004, (två delar)

23, 24. Val 2006, (två delar)

25. Leijonborg-Andersson i Agenda 2002