(Det moraliska för-)

fallet Josefsson

"Josefsson skönmålar invandring". Under den rubriker skrev Hanna Olehäll, fp-medlem, den 22/2 -09 i Aftonbladet:

"...I en intervju i Helsingborgs Dagblad i fjol utmålade Janne Josefsson mediernas skildring av invandringsfrågan som det största journalistiska sveket i det här landet, i och med att det mångkulturella samhället förskönats medan människor som protesterat mot de bekymmer invandringen fört med sig stämplats som rasister.

Denna insikt har dock inte hindrat honom själv från att fortsätta vara en del av problemet i egenskap av programledare på SVT:s 'Debatt'."

Olehäll ser följande problem:

"1) Programmet tar ofta upp händelser där invandrare blivit illa behandlade av svenskättade, men nästan aldrig där svenskättade blivit illa behandlade av invandrare.

Generellt sett är invandrare överrepresenterade när det gäller brottslighet, inte minst våldsbrott, och mycket av denna kriminalitet tycks främst drabba människor med svensk bakgrund. Detta har exempelvis framkommit i TV3:s 'Insiders' reportage om invandrarbrottslighet.

Men av 'Debatts' programurval att döma verkar situationen vara den omvända."

2) Programmet är betydligt mer tolerant mot invandrare än mot svenskättade som uppträder illa.

När vårdpersonal eller poliser visar sig ha negativa attityder till invandrare så fördöms de, medan orsakerna till attityderna knappt diskuteras"

3) Invandringen skönmålas medan man inte ens försöker förstå hur motståndarna resonerar.

Detta var i synnerhet fallet i debatten om Vellingebornas motstånd mot att ta emot så kallade ensamkommande flyktingbarn. Vad som inte framgick var att dessa 'barn' oftast är killar som uppger sig vara i övre tonåren, alltså en högriskgrupp när det gäller brottslighet. Inte heller framgick att nästan alla av dem saknar identitetshandlingar och att de därmed inte nödvändigtvis är vare sig ensamkommande, flyktingar eller barn.

Bland annat därför är kommuner i allmänhet ovilliga att ta emot just denna grupp. I stället för att belysa detta reducerades frågan till att enbart handla om ekonomi, och den enda representanten för Vellinges invandringsmotstånd som var med fick alla andra debattörer emot sig, ..."


 Se vidare:

Brev till Janne Josefsson

Flyktingbarn?

På hur många stolar?

TV-granskning