Beskyddarverksamhet

"Aftonbladet behövs, om sanningen skall fram". Så har en paroll från vår ena stora kvällstidning lydigt. Expressen har visserligen inte haft den parollen, men den lär inte i mindre hög grad göra anspråk på att förmedla sanningen.

Expressen den 29/2 -08 visar dock på att ovanligt tydligt sätt tidningens ambition att desinformera kring brottslingar eller gripna brottsmisstänkta.

Nedanstående bild på tre gripna ser ju ut att kunna föreställa tre vanliga svenskar:

Detta underströks av texten, som löd:

"TERRORGRIPNA I SVERIGE

Säkerhetspolisen grep på torsdagen tre män - 37, 39 och 42 år gamla - i Stockholm misstänkta för förberedelse till terrorbrott och finansiering av terrorism.

De tre som greps i Stockholm är svenska medborgare. Aktionen var samordnad med den norska säkerhetspolisens (PST), uppger Säpo.

- Männen greps på olika adresser i Stockholmsområdet, säger Jakob Larsson, presschef på Säpo, till TT.

Nationella insatsstyrkan biträdde Säpo vid gripandet av de tre terrormisstänkta personerna."

"Svenska Säpo pekar ut Sverige som bas för 'rekrytering, logistiskt stöd och finansiering' av terror. Minst 20 terrormisstänkta svenskar har gripits runt om i världen sedan 2001. Många misstänktes ha koppling till extrema islamister. Senast den 1 februari greps en 23-årig svensk medborgare i Frankrike misstänkt för terrorverksamhet. Han uppgavs ha stridit tillsammans med de islamiska domstolarna i Somalia.

I samband med att islamisternas styre i Somalia störtades i slutet av 2006 greps fyra svenskar och fängslades i Etiopien."

I själva verket var de gripna alla från Somalia, även om de skaffat sig svenska medborgarskap - vilket ju är mycket lätt.

Ingenstans i Expressenartikeln sägs dock att de tre gripna var från Somalia - tidningens ambition är uppenbarligen att försöka skydda sina läsare från sådana obehagliga fakta. En form av beskyddarverkamhet, med andra ord.

Det aktuella fallet är ju inget undantag, det följer bara mallen.

I detta fall blir dock beskyddarambitionerna uppenbara för envar, då andra massmedia redan gått ut med uppgifter på de gripna "svenskarnas" härkomst. Det rör sig om somalier.

Sin identifikation med Somalia har de själva manifesterat i handling, inte minst genom att sända stora summor pengar dit.


Om det ska ses som en "förmildrande" omständighet kan diskuteras, men Expressen är inte ensamt i sin beskyddande inställning. De flesta större dagstidningar i Sverige kör efter samma mall.

Bonnierkollegan Dagens Nyheter talar i sin artikel inte ens om "svenska medborgare". Där talar man direkt bara om "svenskar".

Rubriken löd: "TVÅ AV DE TERRORMISTÄNKTA SVENSKARNA HÄKTADE".


 Se vidare:

Demokraturens vakthundar

Grymma boråsare

"Journalistiskt relevant"

Kränkta boråsare