Tveksam vårdkvalitet

Från SVT:s webbsida den 13/2 -04:

"HEMTJÄNST TJUVRINGDE PÅ DÖENDE MANS TELEFON

Hemtjänstpersonal tjuvringde utlandssamtal hos en 85-årig svårt handikappad man som låg för döden. Trots att det är klarlagt att mannen inte kan ha ringt samtalen till bland annat Makedonien och Turkiet, trots att mannens son ett flertal gånger försökt få stopp på samtalen agerade inte arbetsledningen.

När 85-åringen avled några månader senare visade samtalslistorna att hemtjänstpersonalen pratat oavbrutet i telefon under tiden som han dog, säger 85-åringens son till Uppsala nya tidning. Länsstyrelsen riktar skarp kritk mot Uppsala kommun för att de inte kommit tillrätta med problemet. Kommunen tillbakavisar all kritik."

 


Från UNT:s artikel:

"...Under tiden som mannen låg döende fanns personal från hemtjänsten där för att sköta om honom.

I efterhand har det uppdagats att hemtjänstpersonalen ringde 15 samtal inom loppet av några timmar från 85-årigens telefon den dag han avled.

- Tidkoderna visar att de oavbrutet pratade i telefon just i den stund pappa dog. Känslan av bitterhet och avsmak när jag upptäckte detta går inte att beskriva i ord, säger mannens son som vi kan kalla Erik."

"- Pappa var sängliggande och det hände att han fick ont när han placerats i en obekväm ställning. Han berättade att han ibland ropade på hjälp för att bli vänd i sängen men hemtjänsten lät honom vänta upp till en kvart för att de ville prata klart i telefonen."

 


Blågul kommentar

Arbetskraftsinvandring behövs för att klara vården av vår gamla i framtiden - detta budskap basuneras nu ut i våra massmedia. Vilken kvalitet blir det då på vården?

Mången svensk kan nog uppleva det som ett skräckscenario att ligga utlämnad till en svagt (eller direkt negativt) motiverad "vårdare", när man själv ligger hjälplös.

 


 Se vidare:

TBC