Två texter

I dagstidningarna den 12/3 -03 rapporteras om ett nytt övergrepp mot en svensk kvinna. Rubriken i Metro löd: "KVINNA I TUMBA DROGAD OCH VÅLDTAGEN AV GÄNG. Offret drogades och utsattes för gruppvåldtäkt i sin egen lägenhet."

Det sades inte uttryckligen i artikeln att kvinnan var svenska, men här finns ett mönster som göra att detta kan förutsättas: Förövarna har utländsk bakgrund, offren är svenskor. Just tekniken att droga kvinnor på uteställen för att sedan kunna genomföra övergrepp är något som förekommit under många år.

En polisman uttalar sig i Metro: "- Tyvärr är det inte alls ovanligt att kvinnor utnyttjas sexuellt på det här sättet, det tillhör den här gängkulturen."

Det aktuella övergreppet skedde i Botkyrka, kvinnan var i 35-årsåldern och småbarnsmamma. Förövarna var tre män i åldern 20-22 år. Efter att de först själva förgripit sig på den drogade kvinnan gick de ut och inbjöd ytterligare män till lägenheten. Hon kunde, enligt kidnapparna, "aldrig få nog".

Avslutningsvis tog de tre männen med sig barnens sparpengar.

 


Jämför deta med en text på Svenska Dagbladets kultursida den 7/3 -03. Under rubriken "Kriget som permanentad livsform" skriver Lars Fimmerstad om en bok av den tyske sociologen Herfried Münkler, "Die neuen Kriege":

"De nya krigen, menar Münkler, är inte ett eftersläpande fenomen, en övergångsfas i en process av statsbyggande i tredje världen. De har tvärtom framtiden för sig i en globaliserad värld med försvagade och bortvittrande stater."

"Endast sällan möts krigare i bataljer i de nya krigen. Deras krigståg sker med japanska pickup trucks och lätta eldvapen, alltmer lättanvända - som gjorda för barnahänder, konstaterar Münkler torrt. Detta billiga krigsmateriel räcker utmärkt för krigets egentliga syfte, att försörja härskaran av krigare på den civila befolkningens bekostnad. Kriget är ett ständigt plundringståg utfört av ofta narkotika- eller alkoholberusade tonårspojkar som får hänge sig åt pubertala allmaktsdrömmar bortom varje kontroll. Massakrer och våldtäkter är dessa krigs produkter. Våldtäkterna är inte bara en bieffekt av de nya krigen menar Münkler. Tvärtom är de ofta en medveten strategi för att förnedra etniska grupper utanför den egna. De hör till de nya krigens typiska ingredienser."

 


 

 Se vidare:

I krig