Sopor

Informationstidningen "Kretsloppet" i maj 2001 från SRV innehöll en artikel "Nu ska sopnedskräpningen i Fittja stoppas". Några citat:

 


"Tre år efter att sopnedkasten togs bort i trapphusen i Botkyrkabyggens fastigheter i Fittja är nedskräpningen fortfarande ett utbrett problem. Många av de boende bryr sig inte om att slänga hushållssoporna i behållarna vid miljögårdarna."

Artikeln vill ändå andas optimism, eftersom ett åtgärdsprogram nu tagits fram för ett renare Fittja. Däri ingår att "knacka dörr för att informera om miljösortering och konsekvenser av slarvig sophantering".

Redan har det blivit bättre, men "det beror inte på att fler boende plötsligt börjat bry sig om var de slänger soporna. Orsaken är snarare dagliga insatser från städföretag som håller rent i området... Med hjälp av ett 20-tal ungdomar städas det dagligen upp vid miljögårdar och utanför portar, där folk felaktigt slänger sina soppåsar."

"Trots städinsatserna och projekt som 'Håll Fittja rent', som avslutas den 8 juni i år, är en del av de boendes attityd mot sophantering fortfarande ett allvarligt problem.

- Det är värst på morgnarna, då ligger det ofta högar av soppåsar utanför portarna och vid miljögårdarna. Man har även tvingats ta bort papperskorgarna i området och i tvättstugorna eftersom det är för många som lägger sina hushållssopor i dem, säger... ordförande i den lokala hyresgästföreningen..."

 


 

 Se vidare:

Förståelse