Newsmill

Sedan Blågula Frågor startade sin webbsida 1996 har många, många, nya webbsidor tillkommit, där plats ges för invandringskritiska fakta och värderingar.  Konkurrensen har s.a.s. hårdnat. Det är bra!

De kanske mest besökta av sådana webbsidor är Fria Nyheter och Newsmill. Klart är att de innehåller mycket värdefullt material.

Beträffande Newsmill gjorde jag den 27/10 -09 en test, för att se hur högt till tak det är där: får man argumentera för minskad eller stoppad invandring? Det visade sig, att det får man göra där - se det sista inlägget nedan.

Därutöver återges här några kommentarer, till debatter utifrån ett inlägg av Nalin Pekgul respektive ett inlägg av Erik Almqvist.

Jan Milld


 

Tjenamoss

Sven Svensk

Roger Svensson

Midas Touch

Milld

 

 

Tjenamoss

Det politiskt korrekta maktspelet!

Sverige har en mycket tydlig demokratins överklass. Den består av ledande journalistiska institutioner med deras redaktioner i samlag med journalismrädda politiker. Överklass är en bättre term än elit. Elit omfattar områden där skicklighet kan vara kriterium för tillhörighet . Ett antal frilansande numer ofta förmögna proffstyckare med ”rätta” åsikter kompletterar denna överklass. Den har systematiskt tagit sig allt mer makt. En makt och ett inflytande som blivit ett självspelande piano i ett ständigt tilltagande crescendo. Makten har kunnat byggas utan insyn eller granskning till att bli det journalistikens antidemokratiska osakliga missfoster så många nu reagerar emot.

Vi har en mycket egendomlig situation när de som enligt SOM-intitutet har det lägsta folkliga förtroendet samtidigt är de som har största inflytandet över på vilka villkor och utifrån vilka verklighetsbeskrivningar samhällsdebatten och politiken skall föras.

Många luras tro att debatten om ”invandringspolitiken” handlar om invandrarna. Invandringspolitiken och debatten om den, råkar bara ha blivit slagfältet för maktkampen mellan en stor grupp av medborgarna som tröttnat på den politiskt korrekta överklassens veklighetsomskrivningar och deras isolering från vanligt folk och viktiga folkliga värderingar såsom sanning, saklighet, och relevans. En samhällsplåga som skapat ett politiskt korrekt vansinne där folk nu i väldigt stor utsträckning protesterar mot de villkor på vilken den fortlever.

Överklassen känner sin maktposition hotad och deras problemformuleringsmonpol står på spel när invandringdebatten inte sker på deras villkor.

Ett viktigt skäl till varför Danmark utmålas som så förfärligt är inte på grund av invandringspolitiken, utan för att debatten om invandringspolitiken har raserat en stor del av pk-överklassens maktprivilegier. De tappade helt enkelt makten över problemformuleringarna och därigenom makten över debatten. I grunden vet de att de har låg folklig förankring och det får till konsekvens att sammanhållningen inom överklassen blir stark och extra stark i frågor där de har det lägsta folkliga förtroendet och där de gemensamma privilegierna står på spel.

Debatten om invandringspolitiken är den mest verklighetsfrånvända tillrättalagda och intellektuellt ohederliga som förts av pk-överklassen. De har till och med lyckats etablera sina problemformuleringar så djupt, att de blivit ett legitimt skäl för myndigheterna t.ex. BRÅ att sammanställa officiell statistik så den inte blir konfronterande för pk-överklassens verklighetsomskrivningar. Med andra ord så har vi myndigheter som legitimerat sin egen desinformation.

Överklassen har kommit fram till att de har det förstånd folket saknar. Inom överklassen finns ett konsensus om att folket utgörs av verkliga eller latenta ”rasister”. Ett genuint folkförakt lyser klart igenom och gör stora delar av medborgarna både förbannade och kränkta. Överklassen driver sin agenda utifrån sina fördomar om folkets fördomar.

Kontrollen av debatten sker genom tillgången till media och den styrs av överklassen själva. När framför allt personer som själva anses tillhöra överklassen någon enstaka gång ger uttryck för överklassens manipulationer så uppstår tre tydligheter. 1. Hur stor makt enskilda journalister besitter 2. Två vilket stort folkligt stöd som kommer som reaktioner på när journalister kritiserar sin egen överklass av samma skäl som stora delar av befolkningen. 3. Hur homogen journalistkåren är. Varje glipa i det journalistiska kollegiala pk korrekta samförståndet ses som en sällsynt härlig nypa frisk luft och att det är vanligt folk som öppnat debattbunkerfönstret.

Pk-överklassen har skapat ett politiskt och demokratiskt utanförskap där de själva är inne och alla andra utanför. Så fort någon enstaka officiell journalist påpekar utanförskapet så jublar folk! ”äntligen är det nån som vågar säga hur det är” det visar hur lite folk i gemen tycker sig kunna delta i samhällsdebattens ”finrum”.

I invandrardebatten står nu hela den politiskt korrekta överklassens makt på spel. De låtsas att det är invandringen det handlar om men de är innerst inne fullständigt medvetna om att det är deras makt och inflytande som står på spel i första hand.

De har ingen som helst vilja att ta ansvaret för den förda politikens konsekvenser och nu har de sluppit undan sitt ansvar under decennier, genom att systematiskt filtrera bort alla de problem som invandringen skapat. De är därigenom också direkt ansvariga för att blockerat alla de beslut som krävts för att ta itu med de negativa konsekvenserna och därigenom chanserna till att få en bättre fungerande integration.

PK-överklassen befinner sig trängda längst in i den hörna de själva målat in sig i. De fick testa hur långt det gick att bedriva åsiktsförbud diskussionsförbud, vinklingar och faktamisshandel. Det gick hit men inte längre! Toleransen från folk för taskig vinklad journalistik kommer inte vara vad den tidigare varit. Rädslan för journalismen minskar och revolterar istället. ”Va kul ! kalla mig för rasist, okunnig eller fobisk eller va fasen nu sista skriket i pkhärskartekniken råkar vara…” who cares anymore! ni kallar ju vem som helst för vad som helst när er verklighetsbeskrivning hotas.

Folk förstår och ser det här manipulativa maktspelet och insatserna är väldigt höga. PK-överklassen har nu genom sitt egoistiska maktintresse skapat ytterligare en, och jag är övertygad om en farligare konflikt mellan medborgarna och sig själva, än den konflikt som växer mellan invandrare och svenskar. Får folk välja så är jag övertygad om att fler hellre skulle utvisa Jan Helin, Jan Guillou, Liza Marklund, Gudrun Schyman.

Redaktionerna på Aktuellt Uppdrag förvanskning Kaliber och alla de politiskt korrekta tankesmedjor och åsiktspoliser som hyllar varandras överförmynderi och spridande av myter, än att utvisa muslimer. Tilliten som är så oerhört vital i en fungerande demokrati beskärs enligt osthyvelsprincipen när överklassen systematiskt dansar efter den sista pk-istiska halvlögnen.

Muslimer eller invandrare generellt är inte de som sitter på ANSVARET för den förda politiken. ANSVARET för politiken ligger hos vår politiskt korrekta överklass!

Att hålla upp invandrare som skydd för att slippa ta ansvar har funkat länge, men inte längre. Nu börjar debatten äntligen handla om rätt problem överklassens aktiva förhindrande av en öppen demokratisk saklig debatt. Där ska debatten stanna kvar tills dess överklassen byts ut och eller respekten för medborgarna åter nått anständighetsnivå.

Saklighet, relevans, intellektuell hederlighet och fakta skall dominera samhällsdebatten. Inte teatraliska manipulativa martyrer eller en kollektiv mytomani som vi tvingats leva med så länge! Vi behöver en journalistik och samhällsdebatt som helgar yttrandefriheten istället för att bekämpa andras rätt till den.

Vi har en vid och djup klyfta mellan pk överklassen och vanligt sansat hyggligt folk. Att de inte litar på varandra framgår med allra största tydlighet. Självsaneringen inom pk-överklassen börjar dock poppa upp allt oftare. Granskningen av kollegor förekommer, men är alldeles för artig. Den präglas av rädslan att bli granskad själv. När Monica Antonsson avslöjade Liza Marklunds busslaster med lögner i Gömda så sket hon i överklassens blåa skåp.

Att överklassen underlåter sig att syssla med medvetet lögnaktig propaganda ”för den goda sakens skull” blev generande tydligt. Det finns miljarder till förfogande för de som driver politiskt korrekta kampanjer men inte en enda spänn för granskning av dem. Affes statistik blogg är en halshuggning av BRÅ av samma kaliber som Monca A´s avslöjande av Marklund. Det är ett sjukdomstecken på överklassen att det är privatpersoners sökande efter sanningar och fakta som utgör deras största hot, när det borde vara kollegor och myndigheter.

Sanningen och fakta är viktig för folk, den skapar tilltro och tillit. När budskap från överklassen förpackats för att vara just detta men som vid den första enkla rudimentära kontroll, tvärtom visar sig vara ett paket med lögner, manipulationer, sneda urval och i kombination av teatraliskt martyrskap då försvinner all tillit.


Sven Svensk

(Svar till Nalin Pekgul)

Du måste ställa dig frågan varför våra ansvariga politiker, dvs partiet med stort S, under de senaste 12 åren knappt lyckats bygga några nya hyresrätter för mindre bemedlade människor, varför det inte skapas nya arbetstillfällen i takt med att gamla försvinner, varför Svenska ungdomar i snitt presterar uselt i skolan ur ett internationellt perspektiv, varför kriminaliteten i överfall, rån och våldtäkter ökat lavinartat och avviker från övriga länder i Europa, varför inga invandrare kommit i arbete och varför segregationen i förorterna är så uppenbart bortitok att det saknas adjektiv att göra rättvisa.

Det har uppstått en gigantisk klyfta mellan Svenskar och invandrare som sedermera beviljas medborgarskap utan att ha några papper som grund, vi har alltså inte ett enda bevis för att de som kommit hit är de som de uppger sig vara, eftersom alla papper alltid ”by default” är borta.

Det är i gränsskikten mellan problemen och de som bär upp problemen, dvs betalar, de flesta missnöjda återfinns, några röstar till slut på SD, andra överger S och röstar på M och några väljer Soffan. Vi vill inte rösta på ett parti som inte ger oss hopp utan skapar problem med vår välfärd.

Fundera i lugn och ro hur det kom sig att problemen aldrig diskuterades från början, att alla som försökte fick en rasitiststämpel i pannan och varför du är först ut i raden att kommentera orsaken. Alla övriga journalister och politiker har alltjämt fullt upp med att diskutera symptomet SD, dvs att problemet är SD, inte problen bakom att SD finns, det är inte så man löser problem, det är så man förvärrar problem.

Så gör du din hemläxa riktigt ordentligt och påverkar ditt parti (och Mona) i rätt riktning så kanske ni kan skademinimera. Men SD kommer in, det är inte lika säkert längre som amen i kyrkan, men kanske som Allah akbhar i en Moské. Och det är någon som bäddat sängen, och denne någon är inte Aftonbladet, inte internet eller ens SD:s sympatisörer, dessa sympatisörer bland arbetar och medelklass fannas knappt innan.

Någon måste vara anvarig för att segregationen uppkommit, någon måste vara ansvarig för osannolikt höga arbetslössiffror bland många invandrargrupper, att många invandrarkvinnor överhuvudtaget inte arbetar utan hänvisas till spöklumpsuniform och att föda barn, någon måste vara ansvrig för att språkkunskaperna i vissa invandrargrupper är bottenlösa, någon måste vara ansvarig för att statistiken kring brottslighet är så hög att vi slutat mäta den. Någon måste vara ansvarig för att alla problem som finns med kulturkrockar överhuvud inte diskuteras annat än att det är mottagarna som det är fel på, dvs vi som öppnat vår land, vårt hem för människor varav ca 95 % inte har flyktingskäl, utan andra ömmande skäl eller anhörighetsinvandring.

Men om vi mätt statistiken och utanförskapet från början och analyserat dess orsaker, då hade Sveriges ledande parti kunnat vara proaktivt och löst problem, istället för reaktivt sopa undan mattan.

När ni därtill plockar fram genuina tokstollar som den aktuella radikalfemministtanten med sina ritualmord och som ständig upprepar den Svenske mannens nedärdvda uselhet eller dr Hassan, eller vad han nu hette, som kom fram till att det är den strukturella rasism i Sverige som ger upphov till orättvisor, ja då är det stora partiet ute och cyklar ordentligt i spenaten.

Det är uppenbart tjänstefel, bunkersjuka och verklighetsflykt - det då man förlorar väljare och val. Det är då företrädare för partiet börjar reagera och skriva snyftartiklar om att Sverige inte var redo för en kvinnlig statsminister. Bha, det är inte Monas fel, skjut inte budbäraren, klart vi Svenskar och potentiella mittenväljare kräks på Mona, men det är för att ni sossar gett henne en judaskyss, ni har ju gett henne ett omöjligt uppdrag, ett budskap som inte stämmer med verkligheten. Det klarar inte Mona av att leverera, hon kan inte trolla med verkligheten, så det är fel på partiets elit som hoppas och tror att det går att komma framåt ett val till med en havererad politik. Det är inte S ordförandes fel eller dess kärnväljare, det är partielitens, som lever i en annan dimension, något åt det religiösa fundamentalistiska hållet. Det är vad som står i boken som gäller inte verkligheten, jmr Islamism eller nazism.

Just därför förlorar ni valet, just därför kommer SD in, just därför har S bäddat sängen för problem som inte kan lösas de närmaste 25 åren, just därför har SD kommit för att stanna. Tärningen kastades för 20 år sedan. Vi kan nu bara skademinimera och vädra ut en elitistisk partiordning som en massa sunda Svenskar till slut fått allergiska exem av. Det kliar så infernaliskt på kroppen att du blir galen och gör vad som helst för att slippa klådan, det är då du röstar på SD.

Du är trött på att betala världens högsta skatter, ha en usel lön, en krona som tappat i köpkraft på ett sätt som saknar motstycke och en väldförd som inte täcker upp. Och då börjar politikerna privatisera, dvs sänka kvaliteten utan att bära anvaret, New Goverment management (NGM).

Det är f-n i mig inte ens muslimernas fel. Många av dem ges inte en fair chans, de landar i ett träsk av himmelska rättvisor och där varje orättvisa innebär att du är kränkt i dina rättigheter och så blir alla itutade att det är synd om dem och att de är diskriminerade sedan de var spermier, och så tillsätter regeringen en ny myndighet för att agera Potemkinkuliss åt olösbara problen, det skapar inga vinnare. Sossarna har blivit en losserideologi. Det är därför Mona är en looser.


Roger Svensson

Mångkulturalismen har i Sverige kommit att bli samma typ av totalitära ideologi som kommunismen i Sovjet. Vad Nalin Pekgul säger är att vad man får diskutera är hur man skall genomföra mångkulturalismen, däremot får den aldrig i sig inte ifrågasättas som Sd gör.

Vilket är ungefär som att man i Sovjet fick diskutera hur det klasslösa samhället skulle nås, men det var tabu att ifrågasätta ATT man skulle sträva mot detta. På samma sätt som man utmålade de som vågade kritisera kommunismen i Sovjet som ”folkfiender” och ”klassförrädare” eller som psykiskt sjuka, utmålar man i Sverige de som ifrågasätter mångkulturalismen som ”rasister” och ”nazister” eller som lidande av olika typer av ”fobier”.

Precis på samma sätt som kommunisterna i Sovjet försökte skapa en ny sorts människa, den klasslösa människan som osjälviskt arbetar för kollektivet, vill Nalin Pekgul och mångkulturalisterna skapa en ny sorts människa, den kosmopolitiska, ”mångkulturella” människan med ”många identiteter” som på sin höjd har lagstiftning och språk gemensamt med övriga invånare. Det är i praktiken ett lika destruktivt och omöjligt projekt som kommunisternas, väldigt få vill ju faktiskt ha detta samhälle i praktiken.

Vare sig man är invandrare eller infödd så har de allra flesta ingen brinnande längtan att bo sida vid sida med människor från jordens alla hörn med vilka man inte har någon gemensam historia/kultur och inga gemensamma normer/traditioner/sociala koder/referensramar.

De flesta vill i stället bo med människor som i stor utsträckning ”är som de själva” om de själva får välja, det är därför invandrare söker sig områden/städer där landsmän och släkt bor och infödda svenskar söker sig därifrån. Mångkulturalismen i sig leder därför till ett etniskt segregerat samhälle, det är inget som Jimmie Åkesson har skuld till!

De destruktiva effekterna av detta etniskt splittrade samhälle har bl.a. undersökts av Robert Putnam:

“A bleak picture of the corrosive effects of ethnic diversity has been revealed in research by Harvard University's Robert Putnam, one of the world's most influential political scientists. His research shows that the more diverse a community is, the less likely its inhabitants are to trust anyone - from their next-door neighbour to the mayor.

The core message of the research was that, "in the presence of diversity, we hunker down", he said. "We act like turtles. The effect of diversity is worse than had been imagined. And it's not just that we don't trust people who are not like us. In diverse communities, we don't trust people who do look like us."

Det mångkulturalistiska samhällsexperimentet är därför på sikt lika dödsdömt som det kommunistiska. Att etablissemanget och Nalin Pekgul, likt Gorbatjov, nu känner sig pressade att tillåta viss begränsad kritik och debatt kommer i slutändan ändå att leda till mångkulturalismens sammanbrott precis som skedde med kommunismen i Sovjet.


MidasTouch

De etablerade partierna brukar säga att naturligtvis får man diskutera problematiken baktom integration och invandring utan att vara rasist. Men detta får man tydligen bara göra om man har "rätt" åsikter i frågan. Vi som vill dra ner på invandringen och ställa högre krav på invandrare har inget annat parti att rösta på än SD. De etablerade partierna kan på sin höjd tänka sig att försiktigt diskutera detta lite om trycket från folket blir för stort, men att verkligen göra något är en helt annan femma.

Sen när ni diskuterar denna problematik måste ni göra er av med fördomarna om Sverigedemokraternas väljare Nalin Pekgul, brännmärks som outbildade lantisar som hatar alla med fel hudfärg av politiker och media när sanningen är att många av oss är välutbildade, bor i större städer och har många invandrarkompisar. (som i många fall håller med oss om problematiken)

Diskuterar man invandring/integration med en representant från något av de etablerade partierna brukar argumenten se ut såhär:
1, Zlatan är bra!
2, Kebab är bra!
3, Du är rasist!
4, Vi behöver arbetskraften! ( Trots att vi har stor arbetslöshet )
5, Vi måste vara humana och hjälpa dom! ( Trots att endast 4% enligt migrationsverket är flyktingar med flyktingstatus, resten tar sig oftast hit av ekonomiska skäl)

Man hör helt enkelt INGA seriös argument från er! Det finns ingen vilja att göra något, varför kan vi inte dra ner på invandringen? Så länge ni inte diskuterar detta seriöst kommer folk, precis som jag att rösta SD. Men det kan jag inte säga öppet, då blir jag brännmärkt och kan förlora mitt jobb, vänner och sociala status.

Jag hoppas att du läser detta Nalin Pekgul, och förstår frustrationen många av oss känner.


Milld

Vad får sägas och tyckas, vad måste modereras bort?

Jag anser att vidare invandring från muslimska länder till Sverige (och för den delen EU) bör stoppas.

Förvisso är inte alla muslimer eller alla människor från muslimska länder likadana - inte desto mindre ger en omfattande invandring från dessa områden problem.

Problem som inte skulle finnas eller vi inte ha samma omfattning utan denna invandring.

Som Jan Ahlbergs BRÅ-rapport från 1996 tydligt visade är invandrare från arabländer kraftigt överrepresenterade i våldsbrottslighet.


Från Affes statistik-blogg: