Drabbade förare

Invandrare är mer "olycksdrabbade" i trafiken än svenskar, enligt en artikel i Sydsvenskan den 4/5 -02.

"Under det första året, innan en invandrare bytt sitt körkort, är han eller hon mer olycksdrabbad. Likaså är de som bara kunnat byta sitt utländska körkort till ett svenskt mer olycksdrabbade än de som tagit sitt körkort här."

Mohammad-Reza Yahya, forskare på VTI, har undersökt saken, säger:

"- Olika körkortsutbildning gör att man kör på olika sätt. Invandrare med en annan religion och från kulturer, där man har en annan inställning till livet och döden, från länder där man är van att möta döden och kanske sett lik på gatorna, tar kanske större risker, exempelvis vid omkörningar."

"- Av Sveriges befolkning är totalt 11 procent födda i utlandet, medan 9 procent av körkortsinnehavarna och 13 procent av olycksförarna är det. Det finns också vissa mönster, att invandrare från olika delar av världen, är mer olycksdrabbade än från andra.

Yahya konstaterar att "det jämfört med svenska körkortsinnehavare finns betydligt fler olycksförare bland invandrare från Mellanöstern och Nordafrika (3,7 gånger högre än för svenskar) och länder söder om Sahara (3,1). Central- och Sydamerika, Medelhavsländerna och länder i före detta Östeuropa, utom gamla Sovjetunionen, ligger på dubbelt och något under det, medan förare som fått sin utbildning i Västvärlden är ungefär lika utsatta som svenskar. "

"Utsatt" - nåja, man har väl också själv ett ansvar i trafiken.