Baksi om hedersmord

Ett hösten 2000 aktuellt fall av hedersmord gäller kurder. Kurdo Baksi, själv kurd, hade en krönika om detta i DN den 25/11. Han skrev bland annat:

"Den etnocentriska mentaliteten i Sverige förtränger det faktum att kvinnoförtrycket och våldet mot kvinnor även är flitigt förekommande i det jämställda Sverige, om än något mildare och subtilare. Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes i fjol nästan 20.000 fall av kvinnomisshandel...

Den absoluta majoriteten av dessa brott begicks av svenskar och inte av invandrare. Ändå hävdar ingen att kvinnomord och misshandel är en del av den svenska traditionen. I dessa fall individualiserar samhället - inte minst medierna - brotten."

 


På detta reagerade Lena Petterson, som för televisionen gjort en film om hedersmord. Hon tyckte, i DN den 29/11 -00 att Baksi lanserade en "kålsuparteori":

"Kurdo Baksi hävdar att det inte finns någon kulturell bakgrund till 'hedersmord'. Att det inte är någon skillnad mellan dessa mord, och svenska kvinnomord."

"...det finns, i flera arabiska länder, en tradition att samhället godkänner dessa vidrigheter. Till och med uppmuntrar dem.

I flera arabiska länder kan män som mördat kvinnliga släktingar undgå eller få mycket lindriga straff om de hävdar att de gjorde det för hederns skull. Dessa lagar är föstås bara det yttersta tecknet på ett synsätt som finns i samhället i stort. Häri ligger skillnaden.

Ingen svensk hustru- eller dottermördare kan räkna med omgivningens och lagstiftningens helhjärtade stöd. Med grannarnas lyckönskningar och släktens lättnad."

"...vilken svensk tonårsflicka som är osams med sin pappa riskerar som straff för detta två kulor i huvudet av sina farbröder? Vilken svensk domstol skulle kalla mordet 'en hedervärd handling' såsom domstolen gjorde i irakiska Kurdistan?"

 


Kurdo Baksi protesterade mot Petterssons tolkning, han ansåg att hon läst krönikan "som fan läser Bibeln":

"Jag är ... motståndare till allt som ryms i begreppet 'hedersmord',..

"Det jag skrev var att kvinnoförtryck inte begränsas till 'kurdiska hedersmord', utan att all form av våld mot kvinnor är föraktligt."

"Formerna för förtrycket tar sig olika uttryck i olika länder och i olika tider: men problemet är mäns våld mot kvinnor, oavsett om den som begår det är svensk, kurd eller kines."

Bemöter detta Lena Petterssons argument?

"Ingen svensk hustru- eller dottermördare kan räkna med omgivningens och lagstiftningens helhjärtade stöd. Med grannarnas lyckönskningar och släktens lättnad."