Utländsk bakgrund:

Boken "Mångfald och ursprung", utgiven av Invandrarverket, ger uppgifter om antalet personer med utländsk bakgrund i Sverige, och deras andel av totalbefolkningen. Dels anges utvecklingen från 1970 fram till 1995, dels görs prognoser för utvecklingen fram till år 2020.

 

 1970  1975  1980  1985  1990  1995  2000  2005  2010  2015  2020
 10,6  11,4  13,1  14,1  16,2  18,4  20,4  22,5  24,5  26,4  28,0

Med "utländsk bakgrund" avses inte bara utrikes födda. I diagrammet nedan spaltas upp i tre grupper:

1. Födda utomlands (nederst)

2. Född i Sverige, båda föräldrarna födda utomlands

3. Född i Sverige, ena föräldern född utomlands

Samtidigt räknar SCB med en kraftig utvandring. Det framgår dock inte i vilken utsträckning denna förutsätts bestå av infödda svenskar respektive invandrare som återvandrar.