Utomnordiska medborgare:

till arbetsmarknadens förfogande?

Gruppen utomnordiska medborgare i arbetsför ålder (16-64 år) i Sverige uppgick 1996 till 253.000 personer.

År 1996 ingick 51% av denna grupp i arbetskraften, dvs stod till arbetsmarknadens förfogande. De var antingen sysselsatta eller arbetslösa (söker arbete).

Sysselsättningstalet mäter andelen sysselsatta av befolkningen. Där låg andelen 1996 på 35% för utomnordiska medborgare - stapel 5 i diagrammet nedan:

Källa: SCB (genom AMS-rapporten Ura 1997:3)