Bidragsnormer:

Enligt normer, utfärdade av socialtjänsten i Stockholm den 1/1 1995 är bidragsnivåerna, per månad, följande:

Makar/sambo: 5.098 kr

Barn 0-3 år: 1.643 kr

Barn 4-10 år: 1.936 kr

Barn: 11-21 år: 2.229 kr

För en sexbarnsfamilj, med två barn i varje åldersintervall, skulle detta kunna betyda en månadsinkomst på 16.700 kr.

Till detta kommer att socialtjänsten betalar hyran. För den så stor familj skulle det kanske bli fråga om åttarummare. För en modern sådan, vad kan hyran bli? 8.000 kr?

Det motsvarar en nettoinkomst på nära 25.000 kr.

Vilket motsvarar en bruttolön på minst 40.000 kr.