Socialbidrag åt utlänningar:

Anne-Marie Norén Offerman, chef för mottagnings- och integrationsenheten vid Invandrarverket, i boken "Bota eller skrota invandrarpolitiken?":

"Min tioåriga erfarenhet visar att samtliga asylsökande, oavsett var de kommer ifrån, saknar tillgångar. Givetvis vet både tjänstemän och asylsökande att sanningen ligger någon annanstans. Staten luras ideligen. På intet sätt saknar alla som tar sig över våra gränser tillgångar. Däremot saknar de anledning att uppge eventuella tillgångar för svenska tjänstemän."

"Risken att de privata tillgångarna upptäcks är minimal, straffet försumbart. Lojaliteten mot de svenska skattebetalarna saknas. Vi låter oss luras."

"Systemet att stödja asylsökande blir i all sin välvilja... en pedagogisk modell som visar hur lätt den svenska staten låter sig luras."