Extrahjälp:

Här ligger också en ren kostnadsaspekt. Ur Sydsvenskan den 12/8 -98:

"ALLT FLER ELEVER BEHÖVER EXTRAHJÄLP.

Skolan i Burlöv kräver nu mer pengar för att klara det växande behovet.

BURLÖV. Antalet invandrarelever med för dåliga kunskaper i svenska har nästan fördubblats mellan 1994 och 1997 i Burlöv. Samtidigt blir de elever som behöver särskilt stöd för att komma tillrätta med läs- och skrivsvårigheter, sociala problem och allmän stökighet allt fler.

Inför nästa års budgetarbete begär skola och barnomsorg nu mera pengar."

"...har skillnaderna mellan de elever som klarar sina studier och de som halkar efter ökat. En viktig anledning är att många utländska elever behöver särskilt stöd pga språksvårigheter. Förra läsåret fanns det 347 sådana elever i Burlöv mot 186 1994..."

Burlöv är knappast unik. Motsvarande problem finns i många andra kommuner. Man behöver extra resurser till skolan - bland annat på grund av invandringen.