Gambianer

Dagens Nyheter har den 25/11 1997 ett reportage om heroinhandeln i Stockholm. Där uppges att av 50 knarklangare som gripits på Plattan sedan april -96 var 33 från Gambia.

Kriminologen Jerzy Sarnecki får kommentara detta, och "tycker inte att polisens statistik bevisar någonting, utom möjligen att de lyckats frihetsberöva fler personer från Gambia än från andra länder.

- För polisen är det alltid lättare att upptäcka personer med avvikande utseende. Att peka ut gambierna är bara att underblåsa rasism..."

Sarneckis kommentar väcker åtminstone två frågor:

1.

Sarnecki ifrågasätter uppenbarligen inte att de 33 gripna gambierna i och för sig sysslar med knarkhandel. Vad blir då logiken i det han säger, om inte att det i verkligheten skulle finnas en lika stor andel knarkhandlare också bland andra etniska grupper? Hur många knarkhandlare finns det då totalt i Stockholm?

Antag att det finns totalt 330 gambier i Stockholm, i så fall sysslar minst 10% av dem med knarkhandel. Med Sarnecki-logiken skulle då antalet knarkhandlare i Stockholm uppgå till totalt c:a 100.000 personer.

2.

Gambierna avviker i utseende -OK. Men gäller inte detsamma, i precis lika hög grad, för ugandier? Hur många ugandier har gripits på Plattan för knarkhandel? Det vore intressant att få veta! (men maximalt kan det ju vara 17)

Sarneckis utsagor rör sig knappast på en nivå som anstår en "forskare"!

o o o

Nu finns det också förnuftiga röster som uttalar sig i DN. Så här säger Sammba Sowe, själv från Gambia och aktiv i föreningen Afrikanskt Forum:

"- Det är ju bara att titta vilka det är som står på Plattan. Kan polisen belägga att så är fallet får vi ju bekräftat att problemet finns. Och först då kan vi ju försöka göra någonting åt det."