Notapparat - kapitel 5

1. DN:s Stockholmsbilaga, den 4/6 1998.

2. SvD, den 25/4 -98

3. Sydsvenskan den 5/4 1997: "Fyra svenskar av tio oroar sig för att de eller någon i den nära omgivningen skall utsättas för brott."

4. Observera: "utländska medborgare" innefattar bara hälften av invandrarna (= utrikes födda, folkbokförda i Sverige).

5. Det finns tre grupper att skilja på:

A. Utländska medborgare, ej folkbokförda i Sverige

B. Utländska medborgare, folkbokförda i Sverige

C. Utrikes födda, medborgare i Sverige.

6. Sydsvenskan den 17/7 -98.

7. Aftonbladet, den 25/3 -98.

8. SvD, den 4/11 -96.

9. Två exempel i mångden: I. Sydsvenskan den 4/7 -98 beskriver bråk mellan ungdomsgrupper som "fientlighet mellan gäng med invandrare och invandrarfientliga ungdomar." II. Kvällsposten skriver den 2(8 -98 om "våldet mellan invandrare och rasister".

10. Inom Stockholms kommun har integrationsenheten genom mätningar fått fram att "var tredje stockholmare med utländsk bakgrund inte tycker att deras kunskaper och erfarenheter tas tillvara". DN den 9/4 -98.

Hur många stockholmare med svensk bakgrund känner inte likadant? Den saken var tydligen mindre intressant.

11. Med den tilltagande intoleransen går dock inte heller invandringskritiska invandrare "säkra". Miguel Benito (som tillhör de generösa) från Immigrant-Institutet har dundrat om "invandrarfientliga" invandrare och Juan Fonseca har talat om "Onkel Toms".

Magnus Karaveli på ÖstgötaCorren har själv sagt, att hans invandrarbakgrund inte längre är ett skydd. Något som det tidigare var - vilket han också noterat.

12. AB-serien pågick i över en vecka och omfattade flera helsidor varje dag.

13. Jönköpings-Posten, den 23/7 -98.