Allemansrätt?

Sverige är ett vidsträckt land, det finns gott om plats, argumenterar de generösa. Nu handlar det ju inte om utrymme (de nyanlända bosätter sig ändå inte i glesbygden).

Vad det handlar om är pengar. Och den fråga, som uppstår lyder: "SKA DET GÄLLA GLOBAL ALLEMANSRÄTT TILL SVERIGE?"

Ska den som arbetat kanske hela sitt liv i Sverige, som varit med om att bygga upp vårt land, verkligen inte ha något försteg - framför den som kommit hit utifrån och på intet sätt bidragit till vårt välstånd?

Är det rättvisa?

Resurserna är ju inte obegränsade. När invandringen kostar mycket blir det mindre över till annat. Detta är enkel grundskolematematik - vad än mediafolket och politikerna än säger om att "ställa grupp mot grupp".

Listan av exempel, på hur bristande resurser går ut över svaga grupper av svenskar, skulle kunna göras hur lång som helst. Bara ett ur mängden - ur Metro den 16/5 -98:

"Patienternas ekonomi avgör om läkare tillkallas". "Ekonomin hindrar gamla från att träffa en läkare. Vid landets sjukhem låter personalen bli att kalla på läkare för att patienter har dålig ekonomi."